Skip to main content

Ministru prezidents ar nevalstiskajām organizācijām pārrunās sasniegto sabiedrības līdzdalības attīstībā un turpmāk veicamos uzdevumus

Ceturtdien, 7. aprīlī Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tiksies ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušām nevalstiskajām organizācijām, lai kopīgi izvērtētu memoranda īstenošanu, kā arī pārrunātu sabiedrības līdzdalības procesus. Ministru prezidents arī uzklausīs NVO viedokļus un diskutēs par problēmām Memoranda īstenošanā.

Tikšanās laikā Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane un Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Rasma Pīpiķe informēs par sadarbības memoranda īstenošanu un Memoranda īstenošanas padomes darbu 2010.gadā, kā arī turpmāk veicamajiem uzdevumiem. Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem sniegs ministriju sagatavoto informāciju par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, piemēram, NVO līdzdalību tiesību aktu projektu izstrādē, ministriju konsultatīvajām padomēm, ar NVO noslēgtajiem līdzdarbības līgumiem un parakstītajiem sadarbības memorandiem. (Pēc tikšanās Ministru kabineta mājaslapā ievietos Valsts kancelejas sagatavoto ministriju sniegtās informācijas apkopojumu, kas raksturo pilsoniskās sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldē.)

Tāpat sadarbības memorandam pievienosies 13 jaunas organizācijas. Piecu gadu laikā NVO un valdības memorandam ir jau pievienojušās 224 nevalstiskās organizācijas.

Tikšanās notiks plkst. 11:00 Tieslietu ministrijas Sarkanajā zālē Brīvības bulvārī 36 Ministru kabineta III stāvā (Ieeja pa Ministru kabineta ēkas galveno ieeju, lūdzam sekot informatīvajām norādēm un Komunikācijas departamenta darbinieku sniegtajai informācijai).
 

Mediju ievērībai:
Paredzēta video, foto iespēja.
Mediju piekļūšana ar Ministru kabineta pastāvīgās akreditācijas kartēm. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kas nav akreditēti darbam Ministru kabinetā, lūdzam pieteikt caurlaides Valsts kancelejas Komunikācijas departamentā pa tālruni: 67082828. Mediju ierašanās: 10 minūtes ātrāk, lai izietu drošības pārbaudi.
 

Papildus informācijai:
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandā noteikto mērķu sasniegšanu. Padomes uzdevums ir sniegt priekšlikumus Ministru prezidentam un ieteikumus ministrijām, lai uzlabotu valsts pārvaldes institūciju un pilsoniskās sabiedrības sadarbību. Padomes sekretariāta funkcijas īsteno Valsts kanceleja. Padomes nolikums, sastāvs un sēžu protokoli pieejami šeit. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda teksts pieejamas šeit. Šobrīd Memorandu jau ir parakstījusi 224 nevalstiskās organizācijas.

 

Informāciju sagatavoja:
Gunta Freimane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929
[email protected]

Dalies ar ziņu