Skip to main content

Ministru prezidents atceļ Vilnīša rīkojumu

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis ir iepazinies ar Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurora Arvīda Kalniņa vadītās starpinstitūciju komisijas ziņojumu, kuras uzdevums bija vērtēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) struktūras jaunā modeļa, kā arī biroja priekšnieka atsevišķu lēmumu un faktiskās rīcības tiesiskuma un atbilstības valsts interesēm un demokrātiskās pārvaldes principiem.

Tā kā prokuratūra ir uzsākusi un turpina pārbaudi, un starpinstitūciju komisija pieļauj, ka prokuratūras pārbaudes gaitā iespējams būs nepieciešams paplašināt pārbaudāmo jautājumu un iesaistāmo personu loku, Ministru prezidents uzskata, ka līdz prokuratūras pārbaudes pabeigšanai, lemt par komisijas izveidi KNAB priekšnieka atbilstības amatam vērtēšanai, būtu priekšlaicīgi.

Līdz šim ne Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurora Arvīda Kalniņa vadītā starpinstitūciju komisija, ne Ministru prezidents no KNAB priekšnieka nav saņēmis biroja jaunā struktūras modeļa reglamentu un darbinieku amatu aprakstus. Ņemot vērā to, ka starpinstitūciju komisija konceptuāli atbalstīja tādu biroja struktūras modeli, kas paredz teritoriālās (reģionālās) struktūrvienības izveidošanu biroja korupcijas apkarošanas bloka ietvaros, un spēkā esošais modelis paredz funkciju dublēšanos, Ministru prezidents ir pieņēmis lēmumu atcelt KNAB priekšnieka 2010. gada 1. aprīļa rīkojumu par grozījumiem KNAB reglamentā.

Vērtējot KNAB izveidojušos konfliktu un tā risināšanas problemātiku plašākā kontekstā, Ministru prezidents uzskata, ka lietderīgi būtu sakārtot normatīvo bāzi attiecībā uz KNAB priekšnieka disciplināratbildību, radot skaidru un nepārprotamu normatīvo regulējumu. Ministru prezidents uzskata, ka, ņemot vērā KNAB īpašo statusu un nozīmi, jautājumiem par KNAB tiesisko regulējumu jābūt arī Saeimas darba kārtībā.

Valdības vadītājs pērn 22. novembrī parakstīja rīkojumu "Par starpinstitūciju komisiju". Darba grupu turpināja vadīt Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurors Arvīds Kalniņš. Tajā strādāja arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Gundars Daudze, Satversmes aizsardzības biroja direktors Jānis Kažociņš, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone un Drošības policijas priekšnieks Jānis Reiniks.

Darba grupai līdz 10. janvārim tika uzdots izvērtēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja struktūras modeļa efektivitāti biroja funkciju optimizēšanai un darbības uzlabošanai attiecībā uz veidojamo reģionālā principa sasaisti ar funkcionālajiem blokiem, kā arī izstrādāt priekšlikumus par biroja struktūras jauno modeli un izvērtēt biroja priekšnieka atsevišķu lēmumu un faktiskās rīcības tiesiskumu un atbilstību valsts interesēm un demokrātiskās pārvaldes principiem.


Informāciju sagatavoja:
Līga Krapāne
Ministru prezidenta preses sekretāre
Tālr. 67082865
[email protected]

Dalies ar ziņu