Skip to main content

Ministru prezidents atvadu vizītē pieņēma Spānijas vēstnieku

Šodien, 3. martā notika Ministru prezidenta Valda Dombrovska un Spānijas Karalistes vēstnieka Latvijā Paulino Gonzaless Fernandess-Koruhedo (Paulino González Fernández-Corugedo) tikšanās. Spānijas vēstnieks bija ieradies atvadu vizītē sava darba termiņa Latvijā noslēgumā.

Tikšanās laikā V. Dombrovskis pateicās par vēstnieka ieguldījumu Latvijas un Spānijas divpusējo attiecību attīstībā. P. Koruhedo izteica gandarījumu par Latvijā pavadīto laiku un kā spilgtāko brīdi atzīmēja Spānijas Karaļa Huana Karlosa I vizīti Latvijā 2009. gada 5.- 6. maijā. Ministru prezidents izteica pateicību par Spānijas prezidentūras Eiropas Savienībā atbalstu Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) biroja izveidei Rīgā.

Vēstnieks atzinīgi novērtēja Latvijas centienus ekonomiskās izaugsmes atjaunošanā un pastāstīja par situāciju Spānijas ekonomikā, kuras atkopšanās no krīzes ir nozīmīga visas eirozonas stabilitātei.

Pārrunājot starptautiskās aktualitātes, puses apmainījās viedokļiem par aktuālajiem notikumiem Ziemeļāfrikas valstīs. Vēstnieks uzsvēra, ka šī reģiona stabilitāte ir īpaši nozīmīga Eiropas Savienības dienvidu valstīm. Eiropas Savienībai nepieciešams lemt par pasākumiem humanitārās krīzes risināšanai Lībijā, kā arī par ilgtermiņa pasākumiem demokrātisku reformu atbalstam reģiona valstīs.

Ministru prezidents iztaujāja vēstnieku par viņa pieredzi arī Haiti, kur īsi pēc 2010. gada janvārī notikušās zemestrīces P. Koruhedo uz laiku aizvietoja Spānijas vēstnieku Haiti. P. Koruhedo pauda pārliecību, ka ir svarīgi turpināt starptautiskās sabiedrības palīdzības sniegšanu Haiti.

Paulino Gonzaless Fernandess-Koruhedo Spānijas vēstnieka pilnvaras Latvijā pildīja no 2007. gada 2. oktobra.

Foto no tikšanās

Informāciju sagatavoja:
Zanda Šadre
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082919
[email protected]

Dalies ar ziņu