Skip to main content

Ministru prezidents izveido divas darba grupas Latvijas prezidentūras ES Padomē sagatavošanai

1. aprīlī Ministru prezidents Valdis Dombrovskis ir izveidojis divas starpinstitūciju darba grupas Ārlietu ministrijas vadībā, lai turpinātu Latvijas gatavošanos prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015. gada pirmajā pusē.

Viena no darba grupām strādās pie Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā budžeta tāmes sagatavošanas un līdz 2011. gada 1. jūnijam iesniegs Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Latvijas prezidentūrai nepieciešamā finansējuma paredzēšanu atbildīgo valsts iestāžu turpmāko gadu budžetos. Tāpat darba grupa sagatavos priekšlikumus par budžeta veidošanas, izmantošanas un uzraudzības principiem. Darba grupas koordināciju Ārlietu ministrija veiks cieši sadarbojoties ar Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un nozaru ministrijām.

Otra darba grupa koordinēs pasākumus, lai izveidotu vienotu datortīklu un valsts informācijas sistēmu darbam ar ES dokumentiem Latvijas prezidentūras vajadzībām, ko pēc tās noslēguma turpinās izmantot valsts pārvaldes dokumentu apritē. Darba grupas sastāvā ir Ārlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja, Valsts kancelejas, kā arī Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvji.

Ar Ministru prezidenta 28. marta rīkojumu jau tika izveidota darba grupa Latvijas prezidentūrai nepieciešamā personāla plānošanas, atlases un apmācības jautājumu koordinēšanai, kā arī personāla piesaistes vadlīniju un modeļa izstrādāšanai.

Minēto darba grupu izveide ir daļa no pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu veiksmīgu Latvijas sagatavošanos prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015. gada pirmajā pusē.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu