Skip to main content

Ministru prezidents un Eiropadomes priekšsēdētājs pārrunā ekonomisko situāciju Latvijā un ES

Ceturtdien, 17.februārī, Rīgā Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tikšanās laikā ar Eiropadomes priekšsēdētāju Hermani Van Rompeju pārrunāja ekonomisko situāciju Latvijā un Eiropas Savienībā.

Eiropadomes priekšsēdētājs atzinīgi novērtēja Latvijas veiktos budžeta konsolidācijas un ekonomikas atveseļošanas pasākumus.
Tikšanās laikā tika pārrunāti februāra Eiropadomes rezultāti enerģētikas jomā. Abas puses pozitīvi novērtēja Eiropadomes secinājumus par Baltijas reģiona energoizolācijas novēršanu un izvirzīto mērķi, ka visām ES dalībvalstīm ir jābūt pilnībā integrētām ES gāzes un elektroenerģijas tirgū līdz 2015.gadam.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis Van Rompejs pārrunāja arī gaidāmās marta Eiropadomes dienas kārtības jautājumus, kur īpašs uzsvars tiks likts uz Eiropas Savienības ekonomikas politikas jautājumiem. Ministru prezidents izteica atbalstu ekonomikas pārvaldības stiprināšanas pasākumiem, vienlaikus paužot bažas par iniciatīvām, kas varētu veicināt „divu ātrumu” Eiropas veidošanos.

Sarunas laikā tika pārrunāts arī Latvijai būtiskais Eiropas Savienības budžeta jautājums. Premjers norādīja uz Latvijas prioritātēm ES budžeta pēc 2013.gada sagatavošanā – atbalstu kohēzijas politikai un kopējai lauksaimniecības politikai. V.Dombrovskis uzsvēra nepieciešamību saglabāt kohēzijas politikas sākotnējo mērķi – stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju, samazinot attīstības līmeņa atšķirības starp ES reģioniem. Savukārt attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas reformu norādīja, ka Latvija turpinās atbalstīt tiešmaksājumu sistēmas reformu, padarot tiešmaksājumus taisnīgākus attiecībā uz visiem ES lauksaimniekiem.

Tāpat vizītes ietvaros notika viedokļu apmaiņa par Austrumu partnerību, ES un Latvijas sadarbību ar Krieviju un citiem aktuāliem ārējo attiecību jautājumiem.

Vizītes noslēgumā Eiropadomes priekšsēdētājs izteica gandarījumu par iespēju apmeklēt Latviju un iepazīties ar valsts aktuālo situāciju un tās viedokļiem prioritāros Eiropas Savienības jautājumos.

Šī ir otrā Eiropadomes priekšsēdētāja Hermana Van Rompeja vizīte Latvijā. Pirmā darba vizīte notika 2009.gada 2.decembrī, kurā tika pārrunāti klimata pārmaiņu jautājumu, krīzes pārvarēšanas stratēģija un ES budžeta pārskatīšana, Lisabonas stratēģija pēc 2010.gada un citas aktualitātes.

Fotogrāfijas no tikšanās pieejamas Valsts kancelejas fotovietnē: http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157625949604395/ 

Dalies ar ziņu