Skip to main content

Ministru prezidents un finanšu ministrs paraksta Nodomu vēstuli ar SVF

Trešdien, 7. decembrī, finanšu ministrs Andris Vilks un Ministru prezidents Valdis Dombrovskis parakstījuši Latvijas valdības pēdējo Nodomu vēstuli ar Starptautisko Valūtas fondu (SVF), tādējādi noslēdzot piekto pārskata misiju, kas notika novembra sākumā. Plānots, ka 8. decembrī vēstule tiks nosūtīta apstiprināšanai SVF valdei.

Pēc katras starptautisko aizdevēju pārskata misijas tiek sagatavoti divi dokumenti – Nodomu vēstule SVF (Letter of Intent) un Saprašanās memorands ar Eiropas Komisiju (The Memorandum of Understanding). Abus dokumentus no Latvijas puses paraksta Ministru prezidents, finanšu ministrs, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadība.

„Ar katru dienu mēs tuvojamies Starptautiskā aizdevuma programmas Latvijai noslēgumam, kas tiek plānota šā gada 22. decembrī. Vēlos pateikties visiem Latvijas iedzīvotājiem par izturību konsolidācijas veikšanā – visi kopā mēs esam izdarījuši šo darbu. No 2008. gada tika pieņemti daudzi nepopulāri, bet ļoti vajadzīgi lēmumi, lai nostiprinātu mūsu valsts tautsaimniecību. Nākotnē mums jābūt divtik atbildīgiem par mūsu ekonomikas attīstību, jo Latvija tiks ieteikta kā piemērs citām Eiropas Savienības valstīm,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Plānots, ka SVF valde Nodomu vēstuli izskatīs šā gada 22. decembrī. Pēc SVF valdes lēmuma Finanšu ministrija publiskos šo dokumentu latviešu un angļu valodā.

Patlaban vēl turpinās Saprašanās memoranda saskaņošanas process ar Eiropas Komisiju (EK). Tuvākajās dienas plānots to pabeigt un parakstīt no Latvijas puses, lai virzītu apstiprināšanai EK.

Kopš 2008. gada valdība veica budžeta konsolidāciju, lai samazinātu pārmērīgo budžeta deficītu. Kopumā laika posmā no 2008. līdz 2012. gadam ir veikti konsolidācijas pasākumi ar fiskālo ietekmi 17,8% apmērā no IKP (2,3 miljardu latu), no kuriem 934,4 miljoni latu jeb aptuveni 7,2% no IKP veido pasākumi, kas veikti budžeta ieņēmumu pusē, savukārt, pasākumi budžeta izdevumu pusē kopumā veido 1,4 miljardi latu jeb aptuveni 10,6 % no IKP.

Par starptautisko aizdevumu:
Starptautiskā aizņēmuma programmas apjoms Latvijai tika plānots 7,5 miljardu eiro apmērā. Ņemot vērā, ka valsts ekonomiskā un finanšu situācija ir uzlabojusies, Latvijai nav nepieciešams pilnā apmērā saņemt aizdevuma pieejamo finansējumu. Līdz šim ir izmantoti 4,4 miljardi eiro.

Latvija saņemto finansējumu plāno atmaksāt, starptautiskajā finanšu tirgū pārfinansējot valsts parādu. Latvija šī gada jūnijā veiksmīgi atgriezās starptautiskajos finanšu tirgos, emitējot desmit gadu obligācijas 500 miljonu ASV dolāru vērtībā. Ar šo emisiju apliecināta Latvijas spēja patstāvīgi finansēt budžeta vajadzības un ir ielikts drošs pamats aizņēmumu sekmīgai pārfinansēšanai turpmākajos gados publiskajos finanšu un kapitāla tirgos. Arī turpmāk plānots organizēt ikgadējas publiskas valsts parāda vērtspapīru emisijas un prioritāri nodrošināt investoru bāzes diversificēšanu (Eiropā, ASV un Āzijā).

Papildus informāciju par starptautisko aizdevumu skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr. 67083994
[email protected]

Dalies ar ziņu