Skip to main content

Ministru prezidents viesosies Rīgas Domā

Ceturtdien, 20. decembrī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis apmeklēs Rīgas Doma baznīcu, lai tiktos ar Rīgas arhibīskapu Jāni Vanagu un iepazītos ar paveiktajiem un plānotajiem baznīcas restaurācijas darbiem.

Ņemot vērā to, ka Rīgas Doma tehniskais stāvoklis tika atzīts par neatbilstošu sociālajai, kulturālajai un vēsturiskajai nozīmei, un 2004. gadā tika iekļauts Latvijas Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 100 apdraudētāko pieminekļu sarakstā, bet 2006. gadā – Pasaules pieminekļu fonda 100 Pasaules apdraudētāko pieminekļu sarakstā, valdība 2012. gadā lēma par finansiālu atbalstu, piešķirot 180 000 Ls baznīcas restaurācijai.

Pašreiz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā skiču projekta stadijā ir saskaņots Rīgas Doma torņa restaurācijas projekts. To ir plānots izstrādāt 2013. gada 2. ceturksnī un restaurācijas būvdarbus pabeigt līdz 2015. gada 2. ceturksnim.

Savukārt 2010. gadā valdība lēma par ERAF līdzekļu pārdali Kultūras ministrijas programmai, kas ļāva Rīgas Doma baznīcai konkursa kārtībā saņemt divu miljonu latu finansējumu no Eiropas fondiem kultūras pieminekļu saglabāšanai.

Mediju iespējas:
Rīgas Doma baznīcas, kā arī baznīcas torņa apskate plānota (Herdera laukums 6) no plkst.12:30 līdz 13:00. Paredzēta TV/foto iespēja un mediju līdzdalība.

Kopš 2010. gada Rīgas Doma baznīcā notiek restaurācijas darbi. Nepilnu divu gadu laikā restaurācijas ietvaros ir paveikta arhitektoniski mākslinieciskās izpēte un inženierizpēte, tehniskā projekta izstrāde un restaurācijas būvdarbi. Līdz šim baznīcā ir pabeigta vidusjoma koka konstrukciju restaurācija, vēlvju siltumizolācija un vara skārda ieseguma nomaiņa vidusjomā. Projektu plānots pabeigt līdz 2013. gada augustam.

Rīgas Doma baznīca ir sociāli nozīmīgākais privātīpašumā esošais kultūrvēsturiskā mantojuma objekts Latvijā. Doms ir atzīts par nacionālas nozīmes svētvietu un tajā katru gadu notiek Latvijas valstij nozīmīgiem notikumiem veltīti svētbrīži un pasākumi, kā, piemēram, Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanai veltīti dievkalpojumi 18. novembrī ar Valsts augstāko amatpersonu piedalīšanos, kā arī Rīgas Doms ir viens no Latvijas Republikas un Rīgas pilsētas augsto viesu vizīšu mērķiem. Vidēji gadā Rīgas Domā viesojas 160 000 apmeklētāju.

Informāciju sagatavoja:
Sabīne Spurķe
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr.: 67082987
[email protected]

Dalies ar ziņu