Skip to main content

Valdība lems par nākamā gada finansiālo pamatu pašvaldībām

Otrdien, 18. decembrī, Ministru kabinetā (MK) tiks izskatīti pieci MK noteikumu projekti, kas 2013. gadā nosaka finansiālo pamatu visām Latvijas pašvaldībām, precizējot 2013. gada valsts budžeta finansējuma sadales kārtību un apmērus.

2013. gadam ir izstrādāts pilnīgi jauns valsts budžeta atbalsta piedāvājums tām 89 novadu pašvaldībām, kurām ir visierobežotākie finanšu resursi, pakāpeniski mazinot reģionālo nevienlīdzību finanšu resursu pieejamības ziņā. Tāpat kā 2012. gadā, arī 2013. gadā tiks piešķirta valsts budžeta dotācija četru republikas pilsētu – Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils un Liepājas pašvaldībām, jo tām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas.

Arī 2013. gadā tiek paredzēts valsts budžeta finansējums pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotiem bērniem (katram 6000 latu) un iemītniekiem (katram 3000 latu) apmērā.

Paredzēts, ka noteikumi stāsies spēkā ar 2013. gada 1. janvāri. Par visiem noteikumu projektiem saņemti pozitīvi Latvijas Pašvaldību savienības un Tieslietu ministrijas saskaņojumi.

MK noteikumu projekti ir pieejami MK mājaslapā:
Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2013. gadā
Kārtība, kādā 2013. gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
Kārtība, kādā 2013. gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97 procentu līmenī
Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2013. gadā par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotām personām
Grozījumi MK noteikumos par kārtību, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu