Skip to main content

Ministru prezidentu ēnos septiņi skolēni no Rīgas un reģioniem

Trešdien, 15. februārī notiekošajā Ēnu dienā Ministru prezidentu Valdi Dombrovski ēnos septiņi skolēni no visas Latvijas, kas vēlas uzzināt vairāk par premjera un valdības darbu.

Šogad par premjera ēnām kļūs Alsungas vidusskolas 11. klases skolniece Ieva Embrika, Puškina liceja 12. klases skolnieks Artūrs Krancs, Balvu valsts ģimnāzijas 9. klases skolnieks Sergejs Petrovs, Rīgas Lietuviešu vidusskolas 11. klases skolnieks Lukas Vasiliauskas, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 12. klases skolnieks Aigars Rasnačs, Priekuļu pamatskolas 9. klases skolniece Ērika Gribonika un Madonas 1. vidusskolas 11. klases skolniece Santa Kuliša.

V. Dombrovska darba diena sāksies plkst. 7:00, kad premjers sniegs interviju Latvijas Radio 1, bet pēc tam premjers dosies uz telekanālu LNT, lai plkst. 8:00 piedalītos rīta raidījumā „900 sekundes”. Plkst. 9:00 premjers vadīs valdības semināru par ES fondu 2014. – 2020. gadam plānošanas periodu, un šajā laikā skolēniem būs iespēja iepazīties ar valdības māju un uzzināt par iespējām līdzdarboties valsts darbā.

Plkst. 12:00 premjers kopā ar savām ēnām dosies uz Rīgas pili, lai tiktos ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu, bet pēc tam partijas Vienotība birojā V. Dombrovskis piedalīsies videočatā un neformālā gaisotnē dalīsies ar skolēniem savā pieredzē un atbildēs uz to jautājumiem. Plkst. 14:00 valdības vadītājs apmeklēs partijas Vienotība Saeimas frakcijas sēdi, 15:45 tiešraidē sniegs interviju Radio 101, bet dienas noslēgumā V.Dombrovski intervēs ietekmīgā Šveices laikraksta Neue Zürcher Zeitung žurnāliste.

Šogad iespējai sekot Ministru prezidenta dienas gaitām pieteicās 42 skolēni, un, izvērtējot to gatavotās motivācijas vēstules, tika izvēlēti septiņi jaunieši. Šis ir jau devītais gads pēc kārtas, kad Valdis Dombrovskis iesaistās Ēnu dienas aktivitātēs. 2011. gadā premjeru ēnoja četras ēnas.

Premjera ēnu sagatavotās motivācijas vēstules:
Ieva Embrika
Alsungas vidusskola, 11. klase
Tuvojoties Ēnu dienai, es nopietni sāku izvērtēt savus mērķus nākotnei. Apmeklējot ēnu dienas iepriekšējos gados, esmu bijusi gan bankās, gan iepazinusi tiesas darbību. Pagājušajā gadā Ēnu dienās biju Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas ēna. Ēnu diena Saeimā man deva lielu pieredzi, un iespēju ielūkoties Saeimas priekšsēdētājas darba pienākumos un veicamajos uzdevumos. Esmu aktīva, mērķtiecīga un sabiedriska skolniece, tāpēc gribu iepazīt darbu arī Ministru kabinetā. Es ļoti vēlētos būt Ministra Prezidenta Valda Dombrovska ēna. Apzinos, ka Ministru prezidents ir viena no augstākajām valsts amatpersonām. Taču Dombrovska kungs man vienmēr licies ļoti mērķtiecīga un gudra persona, no kuras es daudz varētu mācīties un iegūt pieredzi savu mērķu sasniegšanai.

Citi Ēnu dienu apmeklē tikai tāpēc, lai aizpildītu brīvo laiku, bet es to uztveru ļoti nopietni un apmeklēju, lai pilnveidotu savu dzīvi. Pēc manām domām Ēnu diena arī tieši tāpēc ir domāta, lai saprastu kas es būšu, un uz ko man tiekties, jo, nezinot katras sfēras uzdevumus un pienākumus, rodas nepareizs priekšstats par daudzām profesijām un amatiem. Savus nākotnes plānus esmu nolēmusi saistīt ar studijām politoloģijā vai arī kādā līdzīgā nozarē, tāpēc man būtu ļoti vērtīgi iepazīt šo darbību.

Sergejs Petrovs
Balvu Valsts ģimnāzija, 9. klase
Es nāku no nelielas Latvijas ZA pilsētiņas Balvi. Mācos Balvu Valsts ģimnāzijas 9. c klasē, kur pildu klases vecākā pienākumus un aktīvi iesaistos skolas dzīvē. Ārpusskolas laikā apmeklēju Balvu mūzikas skolu, kur spēlēju saksofonu orķestrī un ansamblī, kā arī apmeklēju volejbola un citas sporta nodarbības. Vēlos ēnot tieši Jūs, jo mani vienmēr ir saistījusi politika, svarīgu lēmumu pieņemšana un valsts pārvalde. Man šķiet, ka Valdis Dombrovskis ir profesionālis savā jomā, kas nebaidās no grūtībām. Tā būtu ļoti nozīmīga pieredze manu zināšanu papildināšanā un palīdzētu savas nākotnes profesijas izvēlē. Esmu arī Jauniešu Saeimas deputāts. Kas zina, varbūt tieši es nākotnē kļūšu par Ministru prezidentu!

Ērika Gribonika
Priekuļu pamatskola, 9. klase
Atsaucoties uz piedāvāto iespēju, vēlos kļūt par Latvijas Republikas Ministru prezidenta ēnu. Es vēl esmu tikai skolniece, taču mani mērķi ir augsti. Tie sniedzas pāri Rīgas baznīcu torņiem un ceļ mani līdzi, motivējot ne tikai sapņot, bet arī darīt. Es mācos 9. klasē un šis man ir laiks, kad izsvērt to, kas man būs nepieciešams tālākai nākotnei un kas nē.

Saskaroties ikdienā ar citiem maniem vienaudžiem, bieži dzirdamas bezcerīgas frāzes par to, ka nākotni Latvijā viņi nesaskata ne gaišu, ne arī daudzsološu. Mēs protam pieprasīt, bet vai arī dot kaut ko pretim mēs protam? Apkārt, it īpaši šeit Latgalē, dzirdam, ka viss ir slikti, nekam vairs nav jēgas un nākotnes, bet, vai mēs aizdomājamies par to, ka valsti veidojam mēs paši – tās iedzīvotāji. Mana nostāja un uzskati sakrīt ar Kenedija vārdiem: "Neprasi, ko valsts var dot tev, prasi, ko tu vari dot savai valstij!"

Manuprāt, iedzīvotājiem ir jābūt mašīnas dzinējam, bet valdībai kā kartei, kas vada mašīnu. Savu nākotni es noteikti redzu šeit – Latvijā, savas tautas zemē. Es gribu redzēt Latviju ziedošu un tās tautu smaidošu. Es nākotnē vēlos palīdzēt, uzlabot, stimulēt tautas labklājības un pašapziņas celšanos, jo Latvija ir manā sirdī iedzinusi neizraujamas saknes. Es vēlos ēnot Latvijas Republikas Ministru prezidentu, jo uzskatu, ja valdība ir kā valsts navigācijas karte, tad Ministru prezidents ir navigators, kas kontrolē, neļauj "noiet no ceļa". Ministru prezidents ir cilvēks, kas uz saviem pleciem nes vislielāko smagumu. Viņam jāpieņem svarīgi lēmumi un jānes atbildība. Ne visi to spēj. Varbūt nākotnē es nekļūšu par Ministru prezidenti, taču vēlos vairāk izprast personību, kas tur valdību uz saviem pleciem.

Es vēlos kļūt par cilvēku, kas spēj nepadoties un nebēg prom saskaroties ar grūtībām, nepamet Latviju. Vēlos redzēt, iejusties Ministru prezidenta ikdienā. Gūt plašāku priekšstatu par Ministru prezidenta pienākumiem un to realizēšanu. Papildināt, mainīt savu raksturu, lai spētu turpināt iesākto ceļu uz mērķi – kļūt par savai tautai un valstij noderīgu cilvēku.

Aigars Rasnačs
I. Gaiša Kokneses vidusskola, 12. klase
Kāpēc es vēlos kļūt par Ministru prezidenta ēnu? Tāpēc, ka pats reiz gribētu ieņemt šo amatu un ar savu darbu dod lielu artavu savai valstij un tautai. Es esmu ļoti motivēts redzēt, kāda ir Valda Dombrovska darba ikdiena – lietas, kas viņam jādara, lai darītu mūsu valsti labāku mums visiem.

Jau kopš pamatskolas gadiem mani sāka interesēt lietas, kuras maniem vienaudžiem šķita nevajadzīgas un nesvarīgas. Kopš tā laika es esmu sapratis, ka vēlos kļūt par politiķi un palīdzēt savai valstij kļūt par vienu no cilvēku dzīvošanai piemērotākajām vietām. Domāju, ka lielu iedvesmu, veiksmīgai skolas absolvēšanai un turpmākajiem dzīves mērķim, es gūtu dienā, kad būtu ēna tādai personai, kāds ir Valdis Dombrovskis- pirmais premjers Latvijas Republikas vēsturē, kurš izveidojis strādāt spējīgu valdību jau trešo reizi pēc kārtas un dara to ar acīmredzamiem panākumiem. Cilvēks, kurš, manuprāt, ir lielākā politiskā autoritāte, ne tikai Latvijā, bet pat visā Baltijā. Viņš ir cilvēks, kurš uzņēmās atbildību valstī tādā situācijā, kad to nevēlējās neviens, brīdī, kad Latvija bija kā slīkstošs kuģis, un visi bēga no tā. Taču viņš spēja situāciju ievest citā gultnē. Ar stingri īstenotu politiku viņš izveda valsti no krīzes un ieveda laikos, kad tādās valstīs kā Francija, Itālija un Spānija tiek samazināti kredītreitingi – Latvijai tas tiek paaugstināts. Lasīt ziņās, ka ārvalstu politiķi slavē mūsu pašu premjerministru par veiksmīgas krīzes pārvarēšanas politikas īstenošanu, ir tas pats, kas redzēt, kā Latvijas hokeja izlase uzvar kādu no pasaules grandiem čempionātā. Šo iemeslu dēļ esmu ļoti motivēts būt par ēnu Latvijas Republikas Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim.

Lukas Vasiliauskas
Rīgas Lietuviešu vidusskola, 11. klase
“Ēnu dienu” projekts ir fantastiska iespēja mērķtiecīgiem jauniešiem gūt pieredzi un priekšstatu par konkrētām specialitātēm un jomām. Esmu viens no tiem, kas nepalaiž iespēju pilnveidot un attīstīt sevi ar nākotnes nolūkam. Pieredze “Ēnu dienā” man noderētu, veidojot savu izpratni par politisko struktūru Latvijā un tās darbību, jo tieši ar šo sfēru es vēlos saistīt savu nākotni. To es varētu izmantot arī kā materiālu mācībās un zinātniski pētnieciska darba rakstīšana, kuru es rakstu par Latvijas un Lietuvas politiskām attiecībām, tā kā šī tēma ir aktuāla man kā cilvēkam, kas ir atbraucis no Lietuvas dzīvot Latvijā, un Rīgas Lietuviešu vidusskolai, kurā es mācos. Par sevi varu teikt, ka esmu aktīvs, izpalīdzīgs, atvērts jauniem izaicinājumiem un zinātkārs jaunietis, kurš spēj būt interesants un noderīgs sabiedrībai. Manā krājumā ir vairāku vietējo un starptautisko projektu pieredze.

Santa Kuliša
Madonas pilsētas 1. vidusskola, 11 klase
Esmu aktīva, radoša un par sevi pārliecināta personība ar stingru raksturu un disciplīnu pašai pret sevi un savu darbu. Uzskatu, ka izglītība ir viens no stūrakmeņiem valsts attīstībai, kā arī tai ir primāra loma labklājības līmeņa augšanā Latvijā. Nāku no daudzbērnu ģimenes. Man ir divas vecākas māsas un desmit mēnešus jauns brālītis. Esmu sapratusi, ko nozīmē atbildības un pienākuma sajūta. Darbs valsts pārvaldē mani saista ar valdošo dinamiku, kura man liekas interesanta un piesātināta ar mainīgiem procesiem. Es nebaidos no izaicinājumiem. Būtu liels gods Ministru prezidentu satikt dzīvē un spiest viņa roku, kā arī es apzinos jomas specifiku un esmu ieinteresēta to izpētīt dziļāk. Vēlos pārliecināties un uzzināt kaut ko vairāk par valsts pārvaldes darba aizkulisēm un to, kas netiek atspoguļots masu medijos.

Galvenais, ko vēlos gūt kā ēna ir izpratne ekonomiskajos, sociālajos, politiskajos procesos valstī un to specifiku. Mani interesē notiekošie procesi valstī un rūp sabiedrības un valsts attīstība, kā arī iespējas nākotnē sakārtot un virzīt valsts izaugsmi pasaules līmenī. Apbrīnoju Dombrovska kungu – stājoties pretī izskanējušai kritikai par sabiedriskā tēla trūkumiem, pasivitāti, un uzskatu viņu par pārliecinošu, nosvērtu, harizmātisku personību.

Artūrs Krancs
Puškina licejs, 12. klase
Savu nākotni es saistu ar Latviju un politiku. Esmu pilns ar idejām un gribu īstenot tās Latvijas labā, un Ministru Prezidenta amats ļauj man realizēt tās pilnā mērā. Mācoties juridiskajā fakultātē savā skolā es iepazinos ar valsts uzbūvi, tomēr man interesanti uzzināt Jūsu pieredzi, Jūsu ceļu uz Ministru Prezidenta amatu, kas, ceru, palīdzēs man manā politiskajā karjerā. Savā skolā esmu parlamenta loceklis, kā arī juridiskās komisijas priekšsēdētājs, atbildīgs par dokumentu izstrādi, kuri attiecas ne tikai uz mūsu parlamentu, bet uz visu skolu. Man ir prieks, ka tas ko es daru iet skolas labā, un nākotnē, LR Ministru Prezidenta amatā es vēlos strādāt visu Latvijas iedzīvotāju labā, veltīt tam savu dzīvi. Šogad vai nākamgad vēlos piedalīties TV raidījumā "Es varu būt premjerministrs" un pieredze no "Ēnu diena" man palīdzēs.

Papildu informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

Dalies ar ziņu