Skip to main content

MK apstiprina budžeta konsolidācijas pasākumu sarakstu 2012. gadam

Otrdien, 8. novembrī Ministru kabineta sēdē valdība apstiprināja budžeta konsolidācijas pasākumu sarakstu 2012. gadam. Kopējā konsolidācijas pasākumu fiskālā ietekme ir 122 miljoni latu.

No kopējās summas 28,7 miljoni latu ir pasākumi ieņēmumu pusē, kas iekļauj nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) izmaiņas atbilstoši iesniegtajai NĪN koncepcijai. NĪN koncepcijas būtība ir dot lielākas tiesības pašvaldībām, tai skaitā likumā noteiktajos ietvaros pašām variēt ar likmi un lemt par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu vai pat atsevišķu nodokļa maksātāju kategoriju atbrīvošanu no nodokļa.

Tāpat ieņēmumi iekļauj arī nodokļu administrēšanas uzlabošanas pasākumus, tai skaitā – reversā PVN lietojuma paplašināšanu uz metāllūžņu iepirkšanu un būvniecību, azartspēļu un izložu nodevu un nodokļu reformu, no nodokļiem atbrīvoto akcīzes preču ievešanas no trešajām valstīm ierobežošanu (no vienas reizes dienā uz vienu reizi septiņās dienās), IIN samaksas kārtības maiņu metāllūžņiem (ieturēšana izmaksas vietā), nodokļu atbalsta pasākumu un Azartspēļu nodokļa spēļu automātiem un spēļu galdiem palielināšanu.

Savukārt 47,8 miljoni latu ir izdevumu pusē, iekļaujot izdevumu samazinājumu 2012. gadā Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa projektam „Jūras spēku pretmīnu kuģu iegāde”, finansējuma samazinājumu Sociālā drošības tīkla pasākumu īstenošanai, finansējuma samazinājumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai 2012. gadā, atbilstoši projekta īstenošanas grafikam.

2011.gadā finansējuma samazinājums tika attiecināts tikai uz valsts ceļiem, pašvaldību ceļu un ielu finansējums 2011. gadā ir saglabāts iepriekšējā gada līmenī, savukārt 2012. gadā samazinājums ir plānots vienāds gan valsts, gan pašvaldību ceļiem (5 milj. latu – valsts ceļiem un 5 milj. latu – pašvaldību ceļiem un ielām). Kopējo ieguldījumu ceļu infrastruktūrā 2012. gadā plānots palielināt, realizējot projektus ar Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Izdevumu sadaļā iekļauts arī 5 miljonu latu samazinājums dotācijai sabiedriskajiem pārvadātājiem. No minētās summas 3 milj. latu – starppilsētu maršrutiem (valsts daļa) un 2 milj.latu – vietējiem reģionālajiem maršrutiem (pašvaldību daļa). Samazinājums ir proporcionāls pašreizējam finansējuma sadalījumam starp valsts un pašvaldību līdzekļiem. Samazinājums tiks īstenots, optimizējot pārvadājumu apjomu un pārskatot atsevišķas izdevumu pozīcijas.

Izdevumu daļā iekļauts arī Satiksmes ministrijas budžeta finansējuma samazinājums dotācijai lidostai „Rīga”, Latvijas Nacionālā valsts sporta centram „Mežaparks” un Tenisa centram „Lielupe”.

Plānots izdevumu samazinājums Aizsardzības ministrijai 2012. gadā (ieskaitot NBS uzturēšanai plānotajiem izdevumiem precēm un pakalpojumiem, tai skaitā optimizējot ilgtermiņa saistību ietekmi uz faktiskajām operacionālajām vajadzībām), kā arī izdevumu samazinājums Iekšlietu ministrijas 2012. gadā plānotajām ilgtermiņa saistībām.

Neskatoties uz realizējamo konsolidāciju, izdevumu sadaļā attiecībā uz pašvaldībām saglabāta dotācija pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, plānota garantētā minimālā ienākuma finansēšana no valsts 50% apmērā visu 2012. gadu un dzīvokļa pabalsta līdzfinansēšana līdzšinējā apmērā līdz nākamā gada 1. maijam.

Tāpat tiek plānots veikt IIN proporcijas maiņu starp valsti un pašvaldībām, palielinot valsts daļu par 2 % (no 18% uz 20%).

Savukārt 45,5 miljoni latu no kopējiem budžeta konsolidācijas pasākumiem 2012. gadā ir tādi pasākumi kā ietekme no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta, ietekme no satiksmes drošības uzlabošanas (radari).

MK pieņēma zināšanai, ka atbilstoši sarunu norisei un rezultātam ar starptautiskajiem aizdevējiem budžeta konsolidācijas pasākumi 2012. gadam var tikt precizēti.

Tāpat tika pieņemts zināšanai, ka jauni fiskālās konsolidācijas pasākumi izdevumu pusē tiek iesniegti kā priekšlikumi likumprojektam „Par valsts budžetu 2012.gadam” uz 2. lasījumu Saeimā.

Fiskālās konsolidācijas pasākumu fiskālās ietekmes apjoms 2012. gadam nodrošina vispārējās valdības budžeta deficīta mērķa 2012. gadam – 2,5 procenti no iekšzemes kopprodukta atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai – sasniegšanu.

! Budžeta konsolidācijas pasākumu 2012. gadam atšifrējums un faktu lapa par valsts budžeta veikto konsolidāciju no 2008. līdz 2011. gadam.

Informācijas sagatavotājs:
Agnese Beļkeviča
FM Komunikācijas nodaļa
Tālr. 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu