Skip to main content

MK apstiprinājis Latvijas pozīciju par ES 2011. gada budžetu

Ministru kabinets otrdien, 9. novembrī apstiprināja Latvijas pozīciju Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 2010. gada 11. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem par ES 2011. gada budžetu. Latvijas delegāciju sanāksmē vadīs Finanšu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis.

ES budžets, kuru izstrādā Eiropas Komisija un savstarpējās diskusijās groza Eiropas Parlaments (EP) un ES Padome, tiek sastādīts vienam gadam un tas ietver visus plānotos ienākumus un izdevumus dažādiem pasākumiem, ko ES īsteno viena gada laikā. ES budžeta apjoms ir ierobežots, tas nevar pārsniegt – 1,23% maksājumu apropriācijās no ES nacionālā kopienākuma un 1,31% saistību apropriācijās no ES nacionālā kopienākuma, kā arī ES budžets nedrīkst būt ar deficītu.

Finanšu avots ES kopīgo politiku finansēšanai ir ES budžeta ieņēmumi, ko galvenokārt (aptuveni 98%) veido dalībvalstu iemaksas jeb t.s. ES pašu resursu maksājumi. Nelielu daļu no ES budžeta ieņēmumiem nodrošina citi ieņēmumi, tādi kā soda naudas, pārpalikums budžetā no iepriekšējā gada u.tml.

ECOFIN sanāksmē dalībvalstīm būs jābalso par ES 2011. gada budžeta projektu. ES Padome ir apstiprinājusi 2011. gada ES budžeta projektu, savukārt EP piedāvā grozījumus, kas paredz 143 miljardu eiro budžeta apjomu saistību apropriācijās un 130 miljardu eiro maksājumu apropriācijās, kas ir attiecīgi par 1,3 miljardiem eiro saistībās un par 4 miljardiem eiro maksājumu apropriācijās lielāks budžeta apjoms nekā Padomes apstiprinātā nostāja.

Latvijas interesēs ir panākt vienošanos par tādu ES ikgadējā budžeta apjomu, kas ir pēc iespējas tuvāks Padomes jau vasarā apstiprinātai pozīcijai. Latvija nevar piekrist EP paustajai vēlmei sasaistīt ES ikgadējā budžeta 2011. gadam apstiprināšanu ar ES daudzgadu budžeta ilgtermiņa jautājumiem.

Latvija šobrīd nevar arī parakstīt saistošas un saturīgas deklarācijas attiecībā uz ES pašu resursu nākotni un neatbalsta jaunu ES budžeta pašu resursu izveidi.

Tāpat ECOFIN sanāksmē plānots izskatīt jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Starptautiskajam eksperimentālajam kodoltermiskajam reaktoram (ITER). Komisija ierosina pilnībā segt ITER papildu izmaksas 1,4 miljardu eiro apmērā, izmantojot 2010. gadā pieejamās neizmantotās rezerves, kā arī pārskatot Finanšu ietvaru 2007.-2013. gadam. Latvija atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir atradusi finansējuma avotus iztrūkstošajiem 540 miljoniem eiro un nepiedāvā palielināt kopējos Finanšu ietvara 2007.-2013. gadam griestus, taču Latvija nepiekrīt Komisijas piedāvātajam finansējuma avotam, tādēļ gala pozīcija šajā jautājumā būs atkarīga no situācijas ar ES 2011. gada budžeta apstiprināšanu.

Informatīvais ziņojums par Latvijas pozīciju
 

Informāciju sagatavoja:
Baiba Melnace
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr. 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu