Skip to main content

MK ārkārtas sēdē skata FM vidēja termiņa makroekonomikās attīstības scenāriju

Piektdien, 12. novembrī, Ministru kabinets pieņēma zināšanai Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2011. – 2013. gadam, kā arī akceptēja ministriju un citu centrālo valsts pārvaldes iestāžu bāzes izdevumus 2011. gadam, kas būs pamats turpmākām diskusijām par fiskālās konsolidācijas pasākumiem.

„Finanšu ministrija ir sagatavojusi piesardzīgu valsts vidēja termiņa makroekonomikās attīstības scenāriju. Jau tagad var novērot, ka ir sākusies mērena Latvijas, kā arī Baltijas reģiona kopējās ekonomikas attīstības atjaunošanās. Tas ir valdības stingras fiskālās politikas darba rezultāts, jo Latvija laikus spēja veikt nepieciešamo budžeta konsolidāciju iepriekšējos gados, kaut citas Eiropas Savienības dalībvalstīs to iesāks veikt tikai tagad. Tādējādi mēs jau esam nodrošinājuši labus priekšnosacījumus mūsu valsts konkurētspējas paaugstināšanai un valsts turpmākai attīstībai,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Ņemot vērā aktuālos šā gada trešā ceturkšņa IKP pieauguma rādītājus (pieaugums par 2,7% pret 2009. gada attiecīgo periodu), 2010. gadam FM prognozē IKP samazinājumu par 0,4%, 2011. gadam pieaugumu par 3,3%, 2012.gadam – pieaugumu par 4% un 2013.gadam – pieaugumu par 3,9%.

Ekonomisko izaugsmi galvenie veicinošie faktori būs rūpniecības attīstība, mazumtirdzniecības apgrozījuma kāpums un eksporta apjomu pieaugums. Lai turpmāk palielinātu rūpniecības izlaides apjomus, uzņēmumiem būs nepieciešams investēt un palielināt savas ražošanas jaudas. FM prognozē, ka ir sagaidāms nodarbinātības uzlabojums arī 2010. gada otrajā pusē, un turpmāka šī procesa pozitīva attīstība ir atkarīga no turpmākās ekonomiskās aktivitātes.

FM prognozētais inflācijas līmenis 2011. gadā ir 1,1%, 2012. gadā – 1,5% un 2013. gadā – 2%. Būtiskākais inflāciju veicinošais riska faktors ir cenu līmeņa izmaiņas pasaules resursu tirgos (galvenokārt energoresursu). Savukārt nelabvēlīgā situācija darba tirgū, kas ierobežo algu izmaiņas, un arvien zemais iekšējā patēriņa līmenis ierobežos cenu līmeņa palielināšanos.
Galvenie makroekonomiskās attīstības scenārija riski ir konsolidācijas pasākumi ES dalībvalstīs, kas var negatīvi ietekmēt Latvijas preču un pakalpojumu eksportu. Tāpat 2010. gada otrajā pusē un 2011. gada pirmajā pusē pasaules vadošajās tautsaimniecībās sagaidāma vājāka izaugsme nekā gada pirmajā pusē, kas var negatīvi ietekmēt arī Latvijas tautsaimniecības attīstību 2011. gadā.

Tāpat ārkārtas sēdē valdība vienojās par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu valsts budžeta bāzes izdevumiem 2011. – 2012.gadam. Plānotie valsts budžeta bāzes izdevumi 2011. gadam ir 4,8 miljardi latu.

FM prezentācija par makroekonomisko scenāriju

 

Informāciju sagatavoja:
Baiba Melnace
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr. 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu