Skip to main content

MK pamatā akceptējis nākamo trīs gadu budžeta bāzes izdevumus

Ministru kabinets ārkārtas sēdē pirmdien, 28. martā pamatā akceptēja valsts budžeta bāzes izdevumus 2012.-2014. gadam, kā arī uzdeva Finanšu ministrijai precizēt bāzes izdevumu aprēķinus vairākās pozīcijās, piemēram, ES fondu apguvei paredzēto līdzekļu apjomu un ar sociālās drošības tīkla turpināšanu saistītiem pasākumiem, piemēram, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu mācībām.

Valsts budžeta bāzes izdevumi ir tāds finansējuma apjoms, kas nodrošina valsts funkciju izpildi nemainīgā līmenī, un uz tiem tiek attiecināta turpmāka izdevumu samazināšana (konsolidācija). Pēc tam, ņemot vērā bāzes izdevumus un konsolidācijas apmēru, tiek aprēķināts maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un izdevumu apjoms katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei.

Finanšu ministrijas iesniegtais bāzes izdevumu aprēķins, kas vēl tiks precizēts, paredzēja, ka valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2012. gadam aprēķināti 3,017 miljardu latu apmērā, kas ir par 290,9 miljoniem latu mazāk nekā apstiprinātie izdevumi 2011. gada valsts budžeta likumā. Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2013. gadam aprēķināti 2,776 miljardu latu un 2014. gadam – 2,69 miljardu latu apmērā.

Valsts speciālā budžeta bāzes izdevumi 2012. gadam aprēķināti 1,415 miljardu latu apmērā, 2013. gadam – 1,4 miljardu latu apmērā un 2014. gadam – 1,264 miljardu latu apmērā. 2012., 2013. un 2014. gada valsts speciālā budžeta bāzes izdevumi salīdzinājumā ar 2011. gada valsts budžeta likumā paredzētajiem attiecīgi samazināti par 20 miljoniem, 34,8 miljoniem un 170,4 miljoniem latu.

Finanšu ministrija informēja Ministru kabinetu arī par nesaskaņotajiem ministriju papildu finansējuma pieprasījumiem pamatfunkciju īstenošanai – 2012. gadā par 107,85 miljoniem latu, 2013. gadā – par 118,76 miljoniem latu, 2014. gadā – par 113,9 miljoniem latu.

Precizētie bāzes izdevumu aprēķini tiks ievietoti Finanšu ministrijas mājas lapā.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

 

Dalies ar ziņu