Skip to main content

EK atzinīgi novērtē Eiropas Sociālā fonda apguves progresu Latvijā

Eiropas Komisijas (EK) pārstāvji, tiekoties ar Eiropas Savienības (ES) fondu vadošās iestādes Finanšu ministrijas pārstāvjiem ikgadējā sanāksmē par Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanu 2007. – 2013. gada plānošanas periodā, atzinīgi novērtējuši ESF apguves progresu Latvijā.

„Pēc datiem uz februāra beigām Latvija uzrāda labākos rezultātus starp jaunajām ES dalībvalstīm gan pēc noslēgtajiem līgumiem ESF projektiem, kas ir 86,5% no kopējā ESF piešķīruma, gan pēc izmaksātās summas ESF finansējuma saņēmējiem, kas ir gandrīz 40% no kopējā ESF piešķīruma, gan arī pēc saņemtajiem maksājumiem no EK, kas ir 43% no kopējā ESF piešķīruma”, uzsver Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ES fondu jautājumos Aleksandrs Antonovs.

Tāpat EK uzteica Latviju par ESF ietvaros sniegto aktīvo atbalstu nodarbinātības jomai un bezdarba samazināšanai.

Finanšu ministrijas ES fondu speciālisti tikās ar Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un sociālās iekļaušanas ģenerāldirektorāta pārstāvjiem, lai atskatītos uz iepriekšējā atskaites periodā paveikto, izrunātu ESF finansējuma apguvi, noteikto rādītāju sasniegšanas progresu, nepieciešamās izmaiņas plānošanas dokumentos un aktualitātes nākamajā plānošanas periodā.

Datus par ESF finanšu progresu skatīt šeit.


Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

 

Dalies ar ziņu