Skip to main content

Mūrniece Ceļu policijai uzdod veikt patrulēšanu

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece uzdevusi Valsts policijas vadībai sagatavot nepieciešamos rīkojumus, lai turpmāk Satiksmes uzraudzības rotas darbinieki veiktu ne tikai ceļu satiksmes uzraudzības, bet arī patrulēšanas pienākumus.

„Jau iepriekš esmu uzsvērusi, ka šī gada laikā mans mērķis ir panākt, ka Ceļu policija no represīvas institūcijas kļūst par iedzīvotāju palīgiem un lielāko uzsvaru savā darbībā liek uz noziedzības apkarošanu, prevenciju, tai skaitā patrulēšanu, nevis sodīšanu. Šobrīd sabiedrībā Ceļu policisti tiek uztverti kā sodītāji, bet viņiem ir jākļūst par sabiedrības atbalstu,” uzsver iekšlietu ministre Linda Mūrniece.

Ministre uzskata, ka laikā, kad cilvēki jūtas nedroši un apdraudēti, tieši redzama policijas klātbūtne uz ielas liek viņiem justies pasargātiem.

„Policija uz ielām arī attur likumpārkāpējus no nozieguma izdarīšanas,” norāda iekšlietu ministre.

Dažviet reģionos jau tiek praktizēts, ka Ceļu policijas darbinieki piedalās patrulēšanā un noziedzības apkarošanā. Piemēram, Zemgales reģionā ir viens kopīgs patruļdienests. Šādas prakses rezultātā, policijas darbiniekiem dežūras laikā pamanot kādu pretlikumīgu, noziedzīgu darbību, ir aizturēti noziedznieki, novērsti likumpārkāpumi, sniegta palīdzība.

Turpina iekšlietu ministre: „Ceļu policijas iesaistīšanās noziedzības apkarošanā un patrulēšanā arī uzlabos visas policijas tēlu sabiedrības acīs, jo par visu policiju kopumā lielā mērā tiek spriest tieši pēc Ceļu policijas rīcības.”

Lai nodrošinātu augstāk minētā īstenošanu, Valsts policijas vadībai uzdots sagatavot cirkulāru par šī darbības virziena pastiprināšanu policijas darbā, kas stāsies spēkā ar šī gada 1. jūniju.

Dalies ar ziņu