Skip to main content

Mūrniece pārrunā gatavību iespējamiem plūdiem

Trešdien, 9. februārī, plkst. 10.00 Iekšlietu ministrijā notika sanāksme, kurā pārrunāja atbildīgo dienestu, institūciju un pašvaldību gatavību iespējamiem plūdiem, kā arī valsts institūciju un pašvaldību sadarbību un rīcību iespējamo plūdu apdraudējuma gadījumā un plūdu bīstamības novēršanā.

„Pagājušā gada plūdu pieredze parādīja, ka tiem jāsāk gatavoties vēl laicīgāk. Šodienas sanāksmē tika identificēti jautājumi, pie kuru atrisināšanas vēl jāstrādā, tomēr šogad neatrisināto jautājumu ir kļuvis ievērojami mazāk nekā iepriekšējā gadā. Piemēram, ja pagājušajā gadā nebija iespējams ledlauzim iebraukt no jūras puses Lielupē, jo upes gultne bija pārāk sekla, tad pēc veiktajiem gultnes attīrīšanas un padziļināšanas darbiem, šogad šāda problēma vairs nepastāv,” norāda iekšlietu ministre Linda Mūrniece.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks ģenerālis Ainars Pencis sanāksmes dalībniekus informēja par Krīzes vadības padomē apstiprināto uzdevumu sadalījumu starp iestādēm un institūcijām pretplūdu un plūdu novēršanas pasākumu īstenošanas laikā. Šobrīd jau ir apzināti VUGD, Valsts policijas, Nacionālo bruņoto spēku, Valsts robežsardzes un Rīgas pašvaldību policijas rīcībā esošie tehniskie resursi. VUGD priekšnieks ģenerālis A. Pencis arī aicināja pašvaldības tuvāko divu nedēļu laikā sasaukt Civilās aizsardzības komisiju sēdes, lai tajās pārrunātu visus uzdevumus, kas vēl veicami, lai sekmīgi sagatavotos plūdiem. Līdzās tam tuvāko dienu laikā tiks izveidots Krīzes koordinācijas centrs, kurā darbosies iesaistīto ministriju un iestāžu jau šobrīd nozīmētas amatpersonas, kuras nepieciešamības gadījumā būs pieejamas 24 stundas diennaktī un varēs pašas pieņemt lēmumu par nepieciešamo rīcību.

Sanāksmes laikā pašvaldības aktualizēja neatrisināto jautājumu par publisko ūdeņu tilpņu apsaimniekošanu un atbildību par tām, kas neļauj pašvaldībām iegūt Eiropas struktūrfondu līdzekļus, lai veiktu šo ūdeņu sakārtošanu, piemēram, upju baseinu padziļināšanu vai attīrīšanu. Lai paātrinātu šīs problēmas atrisināšanu, Iekšlietu ministrija tuvākajā laikā sasauks sanāksmi ar iesaistīto ministriju – Satiksmes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Tieslietu ministrijas piedalīšanos.

VSIA „ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) informēja par laika apstākļu prognozēm un situāciju ar novērošanas staciju darbību. Kā norādīja LVĢMC, šogad viņi varēs sniegt laika, ūdens līmeņa un ledus krāvuma biezuma prognozi piecām dienām (pagājušajā gadā prognoze tika dota trīs dienām). Līdzās tam pašvaldības norādīja, ka laika apstākļu prognozes saņemšana tām ir maksas pakalpojums un bezmaksas informāciju saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu saņem tikai VUGD. Tāpēc tika nolemts organizēt Latvijas Pašvaldību savienības un LVĢMC sarunas, lai izskatītu iespēju, ka kritiskās situācijās LVĢMC šo laika prognozi pašvaldībām sniedz bez maksas.

Sanāksmes noslēgumā iekšlietu ministres L. Mūrniece norādīja: „Iekšlietu sistēmas dienesti plūdu laikā būs klāt visur, kur nepieciešama palīdzība. Šobrīd visām institūcijām svarīgākais ir maksimāli informēt cilvēkus par rīcību gatavojoties plūdiem, par to, ko darīt plūdu laikā, kur meklēt palīdzību un kā šī palīdzība tiks sniegta.”
Savukārt pēc sarunu noslēguma VUGD un AS „Latvenergo” pārstāvji pašvaldību Civilās aizsardzības komisiju vadītājiem rīkoja apmācības par Civilās aizsardzības komisiju darbu gatavojoties plūdiem un par rīcību elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumos.

Sanāksmi vadīja iekšlietu ministre Linda Mūrniece. Tajā piedalījās Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, AS „Latvenergo”, VUGD, Valsts policijas, Nacionālo bruņoto spēku, LVĢMC, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji un vairāk kā 30 pašvaldību pārstāvji.

Informāciju sagatavoja:
Viktorija Šembele
VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste
Tālr.: 67075854
[email protected]

Dalies ar ziņu