Skip to main content

Mūrniece uzdod izņemt IeM izdotās apstāšanās un stāvēšanas atļaujas

Ņemot vērā masu medijos izskanējušo informāciju par atsevišķu personu negodprātīgo rīcību ar Iekšlietu ministrijas (IeM) izsniegtajām apstāšanās un stāvēšanās atļaujām, iekšlietu ministre Linda Mūrniece ir uzdevusi Valsts policijai izņemt tās autotransporta īpašnieku izmantotās atļaujas, kurām ir beidzies derīguma termiņš.

Savukārt Iekšlietu ministrijas valsts sekretārei Ilzei Pētersonei uzdots precizēt izsniegto apstāšanās un stāvēšanas atļauju atgriešanas kārtību.

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 80 „Noteikumi par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas atļaujām pie Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm” atļaujas, kuras izmanto neievērojot noteikumu prasības, Valsts policijai ir tiesības izņemt un nodot IeM Administratīvajam departamentam anulēšanai un iznīcināšanai.

Vienlaikus Iekšlietu ministrija atgādina, ka ministrijas izsniegtās apstāšanās un stāvēšanas atļaujas nedod nekādas priekšrocības, bet ir paredzētas transportlīdzekļu novietošanai pie IeM padotības iestādēm.

 

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu