Skip to main content

Mūrniece: Velšam jāpanāk, ka mazi bērni vēlas kļūt par policistiem

Ministru kabinets šodien atbalstīja Arta Velša kandidatūru Valsts policijas priekšnieka amatā. Viņu gaida grūts un atbildīgs darbs un miljoniem acu, kas sekos līdzi tam, kā viņš tiek ar to galā.

Mēs zinām, ka Latvijā mazi bērni grib kļūt par ugunsdzēsējiem un glābējiem, jo viņu darbu cilvēki pie mums augstu novērtē un ciena. Arta Velša un visas mūsu policijas uzdevums ir panākt, ka mazi zēni un meitenes Latvijā vēlas kļūt par policistiem. Dienā, kad tā būs, varēsim teikt, ka jaunais policijas priekšnieks ir attaisnojis uz sevi liktās cerības.

Valsts policijas priekšnieka amatam sabiedrība, policisti un, protams, ministrijas vadība pievērš lielu uzmanību. Tieši no Valsts policijas priekšnieka ir atkarīgs tas, cik droši un pasargāti jūtas sabiedrība, cik pārliecināti par savu rītdienu ir dienestā esošie. No Valsts policijas priekšnieka ir atkarīgs, cik pārliecināta ir ministrijas vadība par savas izvēles pareizību, ka tieši šis kandidāts ir īstais, kurš strādās sabiedrības labā un būs autoritāte saviem padotajiem.

Uz Arta Velša pleciem tagad gulstas milzīga atbildība un viņam veicami svarīgi uzdevumi. Viņam būs jāpabeidz iepriekšējā priekšnieka īstenotās smagā reformas un jāturpina to ieviešana dzīvē. Bet pats galvenais uzdevums, ko nevar paveikt vienā dienā ar dažiem rīkojumiem – Artim Velšam būs jāpanāk sabiedrības uzticēšanās policijai, tai viņa vadībā būs jākļūst par sabiedrības palīgu un atbalstu. Artim Velšam būs cieši jāsadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, īpaši ar policistu intereses pārstāvošajām arodbiedrībām.

Ir konkrēti darbi, kas darāmi – jāmotivē labākie dienestā esošie un visiem spēkiem jāizskauž negodīgie un slinkie. Jārunā ar sabiedrību un jāmāca policistus runāt ar sabiedrību. Jāmaina policijas reaģēšanas laiki un arī ceļu policistiem jākļūst par palīgiem, ne sodītājiem. Policijas darbā jāiesaista policijas palīgi un zemessargi, jāaicina cilvēki ziņot par noziedzību un par policistu darba nepilnībām. Policijas reģionu priekšniekiem ir jākļūst atpazīstamiem savos reģionos, lai cilvēki viņiem uzticētos un meklētu palīdzību, kad tā nepieciešama. Jāveic preventīvais darbs un jāstiprina iecirkņi, palielinot policistu skaitu tajos. Jāuzlabo materiāli tehniskais nodrošinājums, īpaši reģionos ārpus Rīgas. Jāveic regulāras ārkārtas pārbaudes policijas iecirkņos un jāstiprina iecirkņa inspektoru institūcija.

Artim Velšam nav jāapgūst pamatpatiesības jaunajā amatā, jo viņš nekad citur kā policijā nav strādājis, sākot jau ar patruļdienestu. Viņš ar savu dienesta gaitu līdz šim ir pierādījis, ka ir spējīgs uzņemties atbildību, pieņemt lēmumus un daudz strādāt. Es viņam uzticos!
 

Iekšlietu ministre
Linda Mūrniece

Dalies ar ziņu