Skip to main content

Nacionālā kultūras padome trešdien ievēlēs priekšsēdētāju

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte trešdien parakstīs rīkojumu, ar kuru tiks apstiprināts jaunais Nacionālās kultūras padomes sastāvs un sasaukta tās pirmā sēde trešdien, 15. decembrī plkst. 17:00. Tās pirmais uzdevums būs padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.

Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar nolikumu no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot, ievēl padomes locekļi.

Aicinām žurnālistus un preses fotogrāfus plkst. 16:45 izmantot iespēju tikties ar Nacionālās kultūras padomes locekļiem, kad arī kultūras ministre informēs par padomes sastāva veidošanas principiem.

Nacionālā kultūras padome ir padomdevēja institūcija kultūras ministram kultūrpolitikas un kultūrekonomikas jautājumos. Saskaņā ar padomes nolikumu tā vērtē un prognozē atsevišķu kultūras nozaru stratēģiskās perspektīvas un izstrādā viedokli par tām plašā kultūrpolitiskā un sociālekonomiskā kontekstā. Tāpat tā sadarbojas ar dažādu nozaru ekspertu komisijām, kuras sagatavo argumentētus kultūrpolitikas stratēģijas priekšlikumus;

Padome pēc kultūras ministra pilnvarojuma pārstāv to dažādās institūcijās un uzklausa sabiedrības pārstāvju viedokli, lai nodrošinātu informācijas apriti un sniedz konsultācijas par nozares nevalstisko sektoru, piedalās likumprojektu izstrādāšanā.

Padomes sastāvs tiek apstiprināts uz ministra pilnvaru laiku. Padomes locekļu darbs netiek atalgots.

Informāciju sagatavoja:
Andris Saulītis
Kultūras ministres padomnieks, preses sekretārs
Tālr.: 26473310
[email protected]

Dalies ar ziņu