Skip to main content

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei prezentēs obligātās veselības apdrošināšanas koncepciju

Ceturtdien, 5. jūlijā, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē tiks prezentēta obligātās veselības apdrošināšanas koncepcija.

Koncepcija paredz Latvijā izveidot jaunu veselības aprūpes finansēšanas sistēmu, sasaistot veselības aprūpes saņemšanu ar nodokļu maksāšanu. Tāpat paredzēts, ka personas, kuras nemaksā „veselības nodokli”, kas būtu daļa no Iedzīvotāju ienākumu nodokļa, un par kurām iemaksas neveic valsts, var iekļauties valsts apmaksātajā veselības aprūpes sistēmā, individuāli katru mēnesi maksājot minimālo līdzdalības maksājumu – 20 latus.

Neatkarīgi no nodokļa maksāšanas fakta visiem iedzīvotājiem tiks nodrošināts medicīniskās palīdzības minimums (neatliekamā medicīniskā palīdzība) un konkrētu diagnožu vai veselības stāvokļu noteikšana un ārstēšana: grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, pacientiem ar cukura diabētu, tuberkulozi, noteiktām infekciju slimībām, psihiskām, onkoloģiskām vai hematoloģiskām saslimšanām. Tāpat valsts apmaksātu nepieciešamo medicīnisko palīdzību saņems visi pacienti, kas saņem hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras, ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju vai paliatīvo aprūpi.

Par attaisnotajiem nodokļa nemaksātājiem, kuri saņems valsts apmaksātu veselības aprūpi tādā pat apmērā kā nodokļa maksātāji tiek uzskatīti:
• bērni vecumā līdz 18 gadiem;
• pensionāri;
• viens no vecākiem, kas kopj bērnu vecumā līdz 3 gadiem;
• viens no vecākiem, kuram ir vismaz 3 bērni, no kuriem vismaz viens ir pirmsskolas vecumā;
• personas, kuras kopj invalīdu un saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu;
• I un II grupas invalīdi līdz 9 mēnešiem pēc statusa zaudēšanas;
• bezdarbniekiem ne ilgāk kā gadu un sešus mēnešus pēc statusa iegūšanas;
• personas, kas vecākas par 18 gadiem un iegūst vispārējo vai profesionālo izglītību, kā arī pilna laika studentiem līdz 9 mēnešiem pēc statusa zaudēšanas;
• personas, kas atrodas ieslodzījuma vietās līdz 9 mēnešiem pēc statusa zaudēšanas;
• politiski represētas personas;
• Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
• personas, kas cietušas Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;
• orgānu donori;
• personas, kas veic speciālas iemaksas veselības obligātās apdrošināšanas budžetā.

Definētajās iedzīvotāju grupās ietilpstošie saņems pašlaik noteikto valsts apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, maksājot Ministru kabineta noteikumos noteiktās pacientu iemaksas (izņemot personas, kuras no pacientu iemaksām ir atbrīvotas).

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālr.: 67876008, 26378959
[email protected]

Dalies ar ziņu