Skip to main content

Plāno atvieglot viesģimenes statusa pagarināšanas kārtību

Labklājības ministrija (LM) plāno atvieglot viesģimenes statusa piešķiršanu ilgtermiņā ģimenēm, kas vēlas uzņemt bērnu nama bērnus nedēļas nogalēs, skolas brīvlaikos un svētku dienās. To paredz LM sagatavotais likumprojekts “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”, kas Saeimā atbalstīts 1.lasījumā.

„Grozījumi palīdzēs tām viesģimenēm, kas vēlas palīdzēt aprūpes iestādēs esošajiem bērniem ilgtermiņā. LM vēlas attīstīt viesģimeņu kustību, jo mūsu prakse liecina, ka bieži vien viesģimenes vēlāk bērnus, tai skaitā pusaudžus, kuriem ir grūti atrast ģimenes, ir ņēmušas aizbildnībā vai adoptējušas,” uzsver LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa.

Ģimenei, kas vēlēsies kļūt par viesģimeni, nebūs šis statuss jākārto katru gadu no jauna. Proti, grozījumi paredz, ka bāriņtiesa, kas būs pieņēmusi lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu, ne retāk kā reizi gadā izvērtēs viesģimenes piemērotību viesģimenes statusam. Bāriņtiesa pārliecināsies, vai viesģimene arī turpmāk var veikt viesģimenes pienākumus.

L. Liepiņa norāda, ka likuma grozījumu izstrādes gaitā ir ņemti vērā gan bāriņtiesu, gan bērnu ilgstošās aprūpes iestāžu speciālistu ieteikumi. Vienlaikus viņa uzsver, ka pieaugs abu institūciju pārstāvju atbildība un nepieciešamība sadarboties, izvērtējot viesģimenes spēju turpināt pildīt pienākumus.

Pašlaik Bāriņtiesas lēmumu par viesģimenes statusu piešķir uz vienu gadu. Ja cilvēks vai laulātie pēc šī termiņa atkal vēlas pretendēt uz viesģimenes statusu, bāriņtiesai no jauna jāvērtē visi apstākļi.

Viesģimenes bērnam var palīdzēt gūt priekšstatu par ģimenes vērtībām, attiecībām, apgūt sociālās prasmes, kā arī attīstīt dažādas praktiskas iemaņas, proti, viesģimenes uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu, kurš ievietots bērnu aprūpes iestādē, kā arī kontaktējas ar viņu vai apciemo bērnu aprūpes iestādē.

Lai kļūtu par viesģimeni, bāriņtiesā jāiesniedz iesniegums par viesģimenes statusa piešķiršanu. Mēneša laikā bāriņtiesa izvērtēs laulātā pāra vai cilvēka motivāciju kļūt par viesģimeni, savstarpējās attiecības ģimenē, spējas aprūpēt bērnu. Tāpat bāriņtiesa pārbauda sadzīves un materiālos apstākļus, pieprasa ģimenes ārsta atzinumu par viesģimenes vecāku veselības stāvokli, nosūta viņus pie psihologa un pieprasa informāciju no Sodu reģistra.

Kad viesģimenes statuss piešķirts, jādodas uz bērnunamu, lai kopīgi ar bērnunama darbiniekiem vienotos, kuram bērnam kļūt par viesģimeni. Bērnu ilgstošās aprūpes iestāde viesģimenei izmaksā pabalstu bērna uzturam, kā arī vajadzības gadījumā sniedz atbalstu un palīdzību radušos problēmu risināšanā.

2011. gadā no jauna Latvijā viesģimenes statuss piešķirts 144 ģimenēm, liecina LM rīcībā esošā informācija.

Plānots, ka grozījumus Saeima otrajā lasījumā skatīs šā gada septembrī. Ar likumprojektu “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” var iepazīties šeit

Plašāk par viesģimenēm un to darbības tiesisko regulējumu var lasīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu