Skip to main content

Nākamā gada valsts budžets jāpieņem līdz 2015.gada 1.janvārim

Pirmdien, 3. novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināts rīkojuma projekts, kas paredz grozījumus likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2015. gadam” sagatavošanas grafikā, nosakot tādu grafiku, kas jaunievēlētajai Saeimai un MK ļautu nākamā gada valsts budžetu pieņemt līdz 2015. gada 1. janvārim.

Lai nodrošinātu ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm saimnieciskajā gadā pieejamā finansējuma apjomu, jo ministrijas valsts budžeta līdzekļus var piešķirt vai saņemt tikai ar gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētu apropriāciju, likumprojektu “Par valsts budžetu 2015. gadam” īpaši svarīgi pieņemt savlaicīgi.

Ja likumprojekts “Par valsts budžetu 2015. gadam” netiek pieņemts līdz 2015. gada 1.janvārim, nebūs iespējams finansēt tos izdevumus, kurus nosaka normatīvie akti, kas stājas spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.

Jāņem vērā, ka 2015. gada 1.janvārī 2014. gada valsts budžeta likums būs zaudējis spēku un, nepieņemot nākamā gada valsts budžetu līdz 2015. gada 1. janvārim, nebūs regulējuma iedzīvotāju ieņēmumu nodokļa sadalījumam starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem. Tāpat nebūs spēkā nosacījumi pašvaldībām finanšu izlīdzināšanas veikšanai.

Lai nodrošinātu savlaicīgu budžeta pieņemšanu, likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam”, likumprojekta “Par valsts budžetu 2015.gadam”, pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes), paskaidrojumu un Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola iesniegšana Saeimā paredzēta šī gada 10. decembrī.

Likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2015. gadam” sagatavošanas grafiks:

Nr.
p.k.
Pasākums
Izpildītāji
Termiņš
1.
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes 2015., 2016. un 2017.gadam noteikšana, saskaņošana ar ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) un iesniegšana Ministru kabinetā
Finanšu ministrija sadarbībā ar pārējām ministrijām
2014.gada 5.marts
2.
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes 2015., 2016. un 2017.gadam apstiprināšana, bāzes izdevumos neiekļauto ministriju iesniegto pasākumu saraksta izskatīšana
Ministru kabinets
2014.gada 18.marts
3.
Latvijas Stabilitātes programmas 2014.-2017.gadam sagatavošana, saskaņošana ar Saeimas Eiropas lietu komisiju un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju, iesniegšana Ministru kabinetā (makroekonomisko rādītāju prognozes 2015., 2016. un 2017.gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes)
Finanšu ministrija
2014.gada 24.aprīlis
4.
Latvijas Stabilitātes programmas 2014.-2017.gadam apstiprināšana (makroekonomisko rādītāju prognozes 2015., 2016. un 2017.gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes)
Ministru kabinets
2014.gada 25.aprīlis (ārkārtas sēde)
5.
Latvijas Stabilitātes programmas 2014.-2017.gadam iesniegšana Eiropas Komisijai
Finanšu ministrija
2014.gada 30.aprīlis
6.
Ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā jaunās politikas iniciatīvas (turpmāk – JPI)
Ministrijas
2014.gada 1.augusts
7.
Vispārējās valdības budžeta plāna projekta un informatīvā ziņojuma par jaunās politikas iniciatīvām iesniegšana Ministru kabinetā
Finanšu ministrija
2014.gada 10.oktobris
8.
Vispārējās valdības budžeta plāna un informatīvā ziņojuma par jaunās politikas iniciatīvām apstiprināšana
Ministru kabinets
2014.gada 14.oktobris
9.
Vispārējās valdības budžeta plāna iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai
Finanšu ministrija
2014.gada 15.oktobris
10.
Likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” sagatavošanas grafika apstiprināšana Ministru kabinetā
Ministru kabinets
2014.gada 3.novembris (ārkārtas sēde)
11.
Aktualizētu makroekonomisko rādītāju, nodokļu un nenodokļu ieņēmumu, kā arī  vispārējās valdības budžeta bilances prognožu 2015., 2016. un 2017.gadam izskatīšana un apstiprināšana
Ministru kabinets
2014.gada 10.novembris (ārkārtas sēde)
12.
Aktualizētās valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes 2015., 2016. un 2017. gadam apstiprināšana
Ministru kabinets
2014.gada 10.novembris (ārkārtas sēde)
13.
Informatīvā ziņojuma par ministriju iesniegtajiem priekšlikumiem likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” 2015.gadam un turpmākajiem gadiem paredzētajam finansējumam jauno politikas iniciatīvu īstenošanai un citu ministriju iesniegto pasākumu, kas pozitīvi ietekmē fiskālās telpas apjomu, izdevumu izvērtējums, izskatīšana
Ministru kabinets
2014.gada 10.novembris (ārkārtas sēde)
14.
Informatīvā ziņojuma par priekšlikumiem normatīvo aktu grozījumiem, kas, uzlabojot nodokļu administrēšanu, veicinātu fiskālās telpas palielināšanu, izskatīšana
Ministru kabinets
2014.gada 10.novembris (ārkārtas sēde)
15.
Fiskālo risku deklarācijas izskatīšana un apstiprināšana
Ministru kabinets
2014.gada 10.novembris (ārkārtas sēde)
16.
Diskusijas un lēmuma pieņemšana par Eiropas Komisijas atzinumā par Latvijas vispārējās valdības 2015.gada budžeta plānu ietvertajām  rekomendācijām  
Ministru kabinets
2014.gada 14.novembris (ārkārtas sēde)
17.
Diskusijas un lēmuma pieņemšana par likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un likumprojektā „Par valsts budžetu 2015.gadam”  iekļaujamajiem pasākumiem
Ministru kabinets
2014.gada 14.novembris
(ārkārtas sēde)
(apstiprināšana)
(ja nepieciešams –  ārkārtas sēdes no 12. novembra līdz 13. novembrim)
18.
Diskusijas un lēmuma pieņemšana par vidēja termiņa nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem
Ministru kabinets
2014.gada 14.novembris
(ārkārtas sēde)
(apstiprināšana)
(ja nepieciešams – ārkārtas sēdes no 12. novembra līdz 13. novembrim)
19.
Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2015., 2016. un 2017.gadam aprēķināšana un iesniegšana Finanšu ministrijā
Ministrijas
2014.gada 19.novembris
20.
Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2015., 2016. un 2017.gadam aprēķinu nosūtīšana ministrijām
Finanšu ministrija
2014.gada 20.novembris
21.
Precizētā vispārējās valdības budžeta plāna 2015.gadam apstiprināšana
 
Ministru kabinets
2014.gada 22.novembris
(ārkārtas sēde)
22.
Precizētā vispārējās valdības budžeta plāna iesniegšana Eiropas Komisijā un Eirogrupā.
Finanšu ministrija
2014.gada 22.novembris
23.
Budžeta pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
Ministrijas
2014.gada 26.novembris
24.
Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2015., 2016. un 2017.gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijā
Ministrijas
2014.gada 27.novembris
25.
Budžeta pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšana
Ministru kabinets
2014.gada 2.decembris,
2014.gada 5.decembris
(ārkārtas sēde)
26.
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšana paplašinātajā Ministru kabineta komitejas sēdē
Ministru kabinets
2014. gada 8.decembris
27.
Likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam”, likumprojekta “Par valsts budžetu 2015.gadam” un paskaidrojumu apstiprināšana
Ministru kabinets
2014. gada 8. decembris
(ārkārtas sēde)
28.
Likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam”, likumprojekta “Par valsts budžetu 2015.gadam”, pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes), paskaidrojumu un Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola iesniegšana Saeimā
Ministru kabinets
2014.gada 10.decembris
 

MK rīkojuma projekts pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr.: 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu