Skip to main content

Nākamajā gadā nepieciešams papildus atbalsts vairākām LM prioritātēm

Labklājības ministrija (LM) 2013. gadā plāno nodrošināt nozares pakalpojumus šī gada līmenī, paredz otrdien, 17. aprīlī, valdībā izskatītie LM priekšlikumi 2013. gada budžetam.

LM pamatbudžets nākamajam gadam plānots 208,9 miljonu latu apmērā, sociālā budžeta izdevumi – 1,4 miljardu latu apmērā.

Vienlaikus LM uzsver, ka 2013. gadā nepieciešams nodrošināt papildus atbalstu vairākām LM prioritārajām mērķa grupām – ģimenēm ar bērniem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti. Šo grupu vajadzību nodrošināšanai nepieciešami papildu līdzekļi.

Viena no būtiskākajām LM nākamā gada prioritātēm ir bērnu un ģimenes jautājumi – obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu dubultošana pensiju apdrošināšanai vecākiem, kuri kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam, bērnu dārzu nodrošināšana bērniem no 1,5 gadu vecuma, ģimenes valsts pabalsta nodrošināšana. Vienlaikus LM uzsver, ka, strādājot pie 2013. gada budžeta, būtu nepieciešams diskutēt arī par vairākiem citiem atbalsta mehānismiem ģimenēm ar bērniem, izskatot iespējas atbalstīt tos vecākus, kuri maksā nodokļus, gan arī paredzot atbalstīt sociāli mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas.

Nākamā 2013. gada LM prioritāte ir cilvēki ar invaliditāti, nodrošinot viņiem likumdošanā noteiktos pakalpojumus, kuriem 2012. gadā līdzekļi netika piešķirti. Proti, nākamgad līdz 10 stundām mēnesī plānots nodrošināt surdotulka pakalpojumus 1400 cilvēkiem, kuriem nepieciešams sazināties ar citām fiziskām un juridiskām personām. Tāpat surdotulka pakalpojumi paredzēti arī aptuveni 40 audzēkņiem profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmu apgūšanai. Vienlaikus līdz 40 stundām nedēļā plānots nodrošināt asistenta pakalpojumus dzīvesvietās.
Šiem mērķiem 2013. gadā papildus nepieciešami 3,6 milj. lati.

Savukārt, lai samazinātu rindu uz tehniskajiem palīglīdzekļiem, 2013.gadā papildus nepieciešami 2,9 milj. lati. Pēc LM rīcībā esošās informācijas uz 2012. gada 1. martu rindā uz tehniskajiem palīglīdzekļiem gaida 11 104 cilvēki.

Tāpat LM prioritāšu sarakstā ir padotības iestāžu kapacitātes stiprināšana. Joprojām aktuāla ir Valsts darba inspekcijas kapacitāte, rūpējoties gan par nereģistrētās nodarbinātības mazināšanu, gan lielāku drošību darba vietās. Šim mērķim nākamgad papildus nepieciešami 412 tūkst. lati.

Ņemot vērā, ka pieauguši tarifi apkurei, elektrībai, degvielai, ūdenim, kanalizācijai un pārtikai, 2013. gadā papildu līdzekļi 780 tūkst. latu apmērā ir nepieciešami arī LM nozares institūciju, t.sk. valsts sociālās aprūpes centru darbības nodrošināšanai.

Tā kā šobrīd valsts sociālās aprūpes iestādēs strādājošo darbinieku atalgojums ir katastrofāli zems, nākamgad papildus līdzekļi 1,1 milj. latu apmērā nepieciešami tā palielināšanai. Patlaban valsts sociālās aprūpes centros dzīvo vairāk kā 4,5 tūkst. klientu, kurus aprūpē vairāk kā 3 tūkst. darbinieki. Vidējā mēnešalga aprūpētājiem pirms nodokļu nomaksas ir 213 Ls, sociālajiem aprūpētājiem 226 Ls un sociālajiem darbiniekiem 297 Ls. Ļoti zemais atalgojums rada kadru mainību, kas attiecīgi ļoti nelabvēlīgi ietekmē klientu veselību, uzsver LM.

LM norāda, ka pašlaik ir uzsākts darbs pie 2013.gada budžeta projekta sagatavošanas. Tāpat līdz septembrim paredzētas diskusijas par LM nākamajā gadā plānoto prioritāšu īstenošanu.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu