Skip to main content

Nepareiza faktu interpretācija noved pie kļūdainiem secinājumiem par pedagogu atalgojumu

2016.gada 6.oktobrī LNT ziņu sižetā izskanējusī informācija liek secināt, ka nepareiza faktu interpretācija ir novedusi pie kļūdainiem secinājumiem par pedagogu atalgojumu Tīnūžu pamatskolā.

Piedāvājam precīzos skaitļos pamatotu skaidrojumu:

Valsts budžeta mērķdotācijas apmēru pašvaldībai ietekmē vairāki faktori, tostarp skolēnu skaits. Tīnūžu pamatskolā pagājušajā mācību gadā mācījās 175 bērni, šogad – par 47 mazāk (128). Vidējās skolēnu izmaksas valstī vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs ir 98,94 eiro. Tīnūžu pamatskolai skolēnu skaita samazinājuma dēļ finansējums pedagogu darba samaksai šā gada četriem mēnešiem attiecīgi ir par 18 600 eiro mazāks.

Lai arī skolēnu skaits skolā ir samazinājies, skolotāju skaits ir ne tikai palicis nemainīgs, bet pat pieaudzis par vienu skolotāju. 2015./2016. mācību gadā skolā strādāja 18 vispārējās pamatizglītības skolotāji, savukārt šajā mācību gadā – 19.


Skolotājiem algas likme nesamazinās

Arī salīdzinot algas likmi šīs skolas vispārējās pamatizglītības skolotājam šajā un pagājušajā mācību gadā, redzam, ka 2016./2017. mācību gadā tā ir 735 eiro, savukārt pagājušajā mācību gadā – robežās no 500 līdz 515 eiro par 21 stundu (attiecīgi par 30 stundām no 714 līdz 735 eiro). 

Pieaudzis arī skolas direktora un direktora vietnieka atalgojums: algas likme direktoram 2016./2017. mācību gadā – 1540 eiro, 2015./2016. mācību gadā – 900 eiro; algas likme direktora vietniekiem 2016.2017. mācību gadā – 1100 eiro, 2015./2016. mācību gadā – 870 eiro.


Algas samazinājumu par 30% neatbilst patiesībai!

LNT ziņās paustais apgalvojums par konkrētās sižetā minētās Tīnūžu skolotājas algas samazinājumu par 30% neatbilst patiesībai, jo, sākoties šim mācību gadam, šīs skolotājas alga ir 975,54 eiro par slodzi 1,328. Ja ņem vērā faktu, ka iepriekšējā mācību gadā pēc VIIS datu bāzē pieejamās informācijas šī skolotāja nav strādājusi Tīnūžu pamatskolā un pēc ilgstošas prombūtnes darbā atgriezās tikai šā gada jūlijā kā pedagoga palīgs ar darba algu 255 eiro par pusslodzi, rodas pamatots jautājums, ar ko tiek salīdzināts algas samazinājumu par 30%?

VIIS datu bāzē nav apstiprinājuma arī sižetā minētajai informācijai par to, ka šīs skolas pedagogiem par šā gada septembri – decembri tiktu veikta pašvaldības piemaksa.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina pašvaldību un izglītības iestāžu vadītājus godprātīgi vērtēt un skaidrot informāciju saviem darbiniekiem.
 

Kāda ir pašvaldību atbildība?

Atgādinām, ka pedagoga darba algu nosaka iestādes vadītājs atbilstoši izglītības iestādei piešķirtajai mērķdotācijai. IZM nodrošina valsts finansējumu pašvaldībām pedagogu darba samaksai, kas pamatā balstās uz diviem būtiskākajiem raksturlielumiem – skolēnu skaitu un aprēķinu, kas ir nepieciešams mācību programmas nodrošināšanai. Pašvaldības kā skolas dibinātāja pienākums un atbildība ir racionāls un efektīvs valsts piešķirtā finansējuma pedagogu darba samaksai izlietojums, rūpes gan par realitātei atbilstošu skolu tīklu, gan pedagoģiskā personāla skaitu, lai bērniem tiktu nodrošinātas kvalitatīvas un pieejamas izglītības iespējas.

IZM visu informāciju par reālo pedagogu darba samaksu, skolotāju un pedagogu skaitu visās 119 Latvijas pašvaldībās un vairāk nekā 700 skolās apkopos divu nedēļu laikā.

Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrija

Dalies ar ziņu