Skip to main content

Valsts veselības apdrošināšana ir sākums veselības aprūpē nepieciešamajām reformām

Situācijā, kad veselības aprūpes nozare saskaras ar finansējuma trūkumu samilzušo sistēmas problēmu risināšanai, vienīgais risinājums ir obligātas valsts veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešana. Šāda modeļa ieviešana līdzās valsts budžeta finansējumam nodrošinātu veselības nozares stabilitāti un izaugsmi.

Iepriekš netika piedāvāta skaidra virzība uz pārmaiņām nozarē, kā arī nebija skaidru atbilžu uz jautājumiem, kas skar nepieciešamā papildu finansējuma avotus, pacientiem pieejamo pakalpojumu grozu un Latvijas situācijai piemērotāko obligātās veselības apdrošināšanas modeli. 


Kādi soļi tiek sperti, lai uzlabotu situāciju veselības aprūpē?

Ir panākti būtiski labojumi Veselības ministrijas izstrādātajā konceptuālajā ziņojumā „Par Latvijas veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļa maiņu” kas paredz, ka finansējums veselības aprūpei tiek nodrošināts ar valsts obligāto universālo apdrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem.

Šobrīd veselības aprūpē tiek tērēti aptuveni 700 miljoni eiro, bet iztrūkstošo finansējumu – teju pusi no kopējiem izdevumiem – ir spiesti segt pacienti. Šāda sistēma ir ne vien netaisnīga, bet arī neefektīva un ilgtermiņā nerisināta, var apdraudēt gan pacientu, gan nozarē strādājošo intereses.

Šāda situācijā vienīgais risinājums ir valsts veselības apdrošināšana, ko VIENOTĪBAS pārstāvji aicināja saglabāt kā vienu no versijām veselības finansēšanas modelim. Šāda apņemšanās ietverta arī valdības deklarācijas 128.punktā. Savukārt no Veselības ministrijas tiek gaidīts skaidrs nozarē nepieciešamo reformu piedāvājums.

Paužam gandarījumu par MK rīkojumā skaidri uzsvērto virzību uz valsts obligāto veselības apdrošināšanu un citām nozarei nepieciešamajām reformām. 

Dalies ar ziņu