Skip to main content

“Nesteidzīga atpūta Latvijā” – “Lonely Planet” labāko tūrisma saukļu līderis

Latvijas tūrisma tēla sauklis “Best enjoyed slowly” (Nesteidzīga atpūta Latvijā) atzinīgi novērtēts ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Pasaules lielākais tūrisma ceļvežu izdevējs "Lonely Planet" savā interneta mājaslapā veic aptauju, kurā Latvijas tūrisma sauklis iekļauts starp deviņiem labākajiem Eiropas valstu tūrisma saukļiem un mājaslapas apmeklētāju balsojumā, kas joprojām norit, Latvijas “Best enjoyed slowly” ir pārliecinoši populārākais – par to nobalsojuši 28%.

Jaunā tūrisma tēla logo un devīze “Best enjoyed slowly” pēc Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) iniciatīvas pērn tika izraudzīta un akceptēta Tūrisma konsultatīvajā padomē, to izstrādei tika piesaistīta reklāmas aģentūra “ADELL Saatchi & Saatchi”. Tēla platformu pozitīvi pieņēma tūrisma nozare, jo īpaši tūrisma speciālisti un uzņēmēji reģionos, kuri tā kontekstā saredzēja savu vietu un iespējas.

„Tūrisms ir nozare, kurā, apzinoties tās nozīmi tautsaimniecībā un valsts atpazīstamības veidošanā, pēdējos divos gados ir notikušas būtiskas reformas valsts institūciju darbā – Tūrisma attīstības valsts aģentūrai iecelta jauna vadība, izstrādāta tūrisma attīstības valsts stratēģija, izveidota Tūrisma konsultatīvā padome, kurā pastāvīgi darbojas nozares profesionāļi, kas strādā tiešā kontaktā ar valsts struktūrām. Valsts institūciju darbs tūrisma nozarē līdz ar to kļuvis efektīvāks, turklāt redzam darba augļus – šajā jomā esam starptautiski novērtēti. Lonely Planet aptauja, kas demonstrē tūrisma nozares pakalpojumu pircēju viedokli, ir tam vēl viens apliecinājums,” norāda ekonomikas ministrs Artis Kampars.

“Risks, par ko runāju pirms vairāk nekā gada, izvēloties atšķirīgu zīmolu, pasakot, ka būsim citādi, ir attaisnojies,”
gandarīts par augsto tēla novērtējumu ir TAVA direktors Armands Slokenbergs. “Ar šo tēlu Latviju vēlējāmies pozicionēt kā vietu, kur tūrists var mazināt savas dzīves tempu un izbaudīt nesteidzīgu, niansētu, emocijām bagātu atpūtu, rast harmoniju, atklāt īstas vērtības. Neslēpsim, tas ir arī mēģinājums pamudināt tūristus Latvijā uzturēties ilgāk, kas nozīmē arī lielāku ieguldījumu ekonomikā,” teic Armands Slokenbergs. Atbilstoši tēlam tiek veidoti un popularizēti Latvijas tūrisma produkti gan Rīgā, gan citviet Latvijā.

“Sauklis blakus grafiskajai zīmei ir viens no mārketinga instrumentiem, tas ir būtisks perfekta džentlmeņu komplekta elements, kam vēl klāt jābūt mārketingam, atbilstošiem tūrisma produktiem, servisam. Tās valstis, kuras saprot, ka devīzei jābūt solījumam, precīzi identificējamu vēlmju apsolījumam un unikālam piedāvājumam, no šāda saukļa arī kaut ko iegūst,” saukļa nozīmi raksturo Aldis Kušķis, tūrisma nozares eksperts, Tūrisma konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Radīt veiksmīgu Latvijas tūrisma tēla platformu izdevies, jo noritējusi cieša un auglīga sadarbība starp tūrisma nozari, reklāmas speciālistiem, TAVA, kā arī precīzi tikuši definēti mērķi, piemēram, viesu uzturēšanās laika pagarināšana. “Šis sauklis Latvijas tūrisma piedāvājumam atbilst vairāk kā jebkas iepriekš, to gatavi akceptēt arī vietējie iedzīvotāji, kas šādu – nesteidzīgu, kulturālu tūristu arī labprāt pie sevis redzētu. Vai, piemēram, īriem tika pajautāts, vai viņi vēlas, lai tūristi brauc uz Īriju kopā ar viņiem piedzerties, uz ko aicina viņu sauklis “The fun starts here”?” bilst Aldis Kušķis.

Latvijas tūrisma attīstības valsts stratēģiju, tostarp zīmola un tēla platformu „Best enjoyed slowly” atzinīgi novērtējis arī ANO Pasaules Tūrisma organizācijas izpilddirektors Zoltans Šomoģis. Savukārt šīs organizācijas pārstāvis, profesors Kamunyu Muhwezi, kas specializējas zīmolvedībā, viesojoties Latvijā, paudis, ka jūt sinerģiju starp tūrisma devīzi un tūrisma piedāvājumu.

„Lonely Planet”
interneta aptaujā par labāko tūrisma saukli kā otrs augstāk novērtētais tūrisma sauklis ir Šveices “Get natural”, kam seko Melnkalnes “Wild Beauty”, Īrijas “The fun starts here”, Itālijas “Much more”. Starp “Lonely Planet” izvēlētajiem veiksmīgajiem saukļiem ir arī Beļģijas “Your Travel Therapy Starts Here”, Vācijas “The Travel Destination”, Serbijas “Life in the Rhythm of the Heartbeat” un Slovākijas “Little Big country”.

„Lonely Planet” aptaujā var balsot arī par sliktāko ceļojumu devīzi, kur līderis ir Grieķija ar “You in Greece”. “Lonely Planet” par šo saukli ironizē, vaicājot, “vai darbības vārdam bija brīvdiena?”. Tam seko mūsu kaimiņi igauņi ar daudz neizsakošo “Welcome to Estonia”, Andora ar saukli, kas saprotams tikai spāniski runājošajiem (Coneixer-la per Estimer-la), Lielbritānija ar “You’re Invited”, kam aptaujas autori piemetina: “Atkarībā no tautības”. Kritizētas arī Baltkrievijas, Bosnijas, Austrijas, Horvātijas, Turcijas, Velsas tūrisma devīzes.

“Lonely Planet”
izvēlējies arī pāris divdomīgus tūrisma saukļus, dramatiskākos saukļus, bet kā nolaidīgas min tās valstis, kas nav pacentušās tos vispār izdomāt.

Aplūkot aptauju un nobalsot par Eiropas valstu tūrisma saukļiem iespējams šeit.

Citu ekspertu viedokļi:
Latvijas Institūta direktore Kārina Pētersone neslēpj gandarījumu par to, ka Latvijas tūrisma sauklim “Lonely Planet” aptaujā ierādīta tik augsta vieta. “Manuprāt Latvija tiešām ir atradusi ko tādu, kas uzrunā tūristus, ietver sevī lēnu, nesteidzīgu atpūtas baudīšanu, vai tā ir ziedoša pļava, SPA, vai ēdiens stilīgā restorānā, vai pirtis, vai daudzi citi piedāvājumi. Salīdzinot ar citu valstu saukļiem, mūsējais šķiet visgaršīgākais,” teic Latvijas Institūta direktore. Tieši Latvijas Institūtā nesen viesojās “Lonely Planet” eksperts Brandons Pressers, kurš Latvijā ieradās, lai gūtu jaunas atziņas par Latviju un atjaunotu informāciju "Lonely Planet" Baltijas valstu izdevumā.

Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas vadītāja Kitija Gitendorfa atzīst: “Prieks redzēt, ka esam trāpījuši "desmitniekā". Domāju, ka šāds novērtējums iedrošinās arī tos, kas vēl šaubījās par saukļa pareizumu un ļaus daudz ātrāk to pieņemt un veiksmīgāk izmantot arī savas ikdienas aktivitātes.”

“Mūsu parādīšanās šajā topā nav nejauša, jo sauklis ir emocionāli piesātināts, atmiņā paliekošs, tas raisa plašu asociāciju spektru, vienlaikus nav pārlieku vispārīgs. Latvijas tūrisma sauklis ir gan trendā, gan arī atšķiras, jo trends ir atšķirties,”
vērtē Latvijas Reklāmas asociācijas prezidents, “MMS Communications Latvia” direktors Ģirts Ozols.

Informāciju sagatavoja:
Elita Rubesa – Voravko
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67013193
[email protected]

Inese Šīrava
Tūrisma attīstības valsts aģentūras
Stratēģiskās plānošanas vadītāja
Tālr.: 67358151
[email protected]

 

Dalies ar ziņu