Skip to main content

No 16. līdz 25. novembrim reģionos diskutēs par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada

Ar mērķi uzklausīt un apkopot ieinteresēto pušu viedokļus reģionos Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju Centrs (BICEPS) Finanšu ministrijas uzdevumā no 16. līdz 25. novembrim rīkos piecas reģionālās diskusijas par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada.

Reģionālajās diskusijās ar pašvaldību, uzņēmēju NVO un valsts institūciju pārstāvjiem tiks apspriesti priekšlikumi par prioritātēm, kas var kalpot par pamatu Eiropas Savienības Kohēzijas politikas (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) finansējuma sadalījumam Latvijā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā.

„Atšķirībā no pašreizējā ES fondu apguves perioda 2014.- 2020.gada plānošanas periodā paredzēts noteikt mazāku skaitu finansējamo prioritāšu: līdzšinējo 13 prioritāšu vietā Kohēzijas politikas finansējumam tiks virzīts mazāks prioritāšu skaits ar mērķi koncentrēt ierobežotos finanšu resursus,” komentē Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks ES fondu jautājumos Aleksandrs Antonovs.

Finanšu ministrijas uzdevumā BICEPS šobrīd veic priekšizpēti par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada. Izpētes ietvaros tiek veidots diskusiju materiāls, kurā tiks izvirzīti pamatoti priekšlikumi par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā un par to maksimālu fokusēšanu pēc 2013. gada. Diskusiju materiālā izteiktie priekšlikumi tiks apspriesti visos Latvijas reģionos un pēc 10. novembra būs pieejami www.esfondi.lv -> sadaļā „2014.-2020.gads” . Piecu reģionālo diskusiju rezultāti tiks apkopoti un iesniegti turpmākam darbam Finanšu ministrijā.

Reģionālo diskusiju norises laiks:
• 16. novembrī Rīgā;
• 17. novembrī Valmierā;
• 21. novembrī Jelgavā;
• 24. novembrī Saldū;
• 25. novembrī Daugavpilī.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Beļkeviča
FM Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu