Skip to main content

No 2013. gada paaugstinās bērna kopšanas pabalstu un piemaksu. Minimālais vecāku pabalsts būs 100 lati mēnesī

No 2013. gada 1. janvāra bērna kopšanas pabalsts un piemaksa par bērna kopšanu vecumā līdz pusotram gadam paaugstināsies līdz 100 latiem mēnesī.

Šobrīd par bērna kopšanu vecumā līdz 1 gadam cilvēks saņem pabalstu 50 latu apmērā. Savukārt par bērna kopšanu vecumā no viena līdz pusotram gadam – 30 latu apmērā.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 20. novembrī, valdībā apstiprinātās izmaiņas Ministru kabineta Noteikumos par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Tas nozīmē, ka cilvēkam, kurš kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam, ja viņš iepriekš nav strādājis (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto), bērna kopšanas pabalsts turpmāk būs 100 latu mēnesī.

Visiem cilvēkiem, neatkarīgi no tā, vai viņi iepriekš ir strādājuši vai nē, par bērna kopšanu vecumā no viena līdz pusotram gadam pabalsts būs 100 latu mēnesī. Savukārt par bērna kopšanu vecumā no pusotra līdz diviem gadiem – 30 latu mēnesī.

Par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem vecumā līdz pusotram gadam maksās piemaksu 100 latu mēnesī par katru nākamo bērnu. Šo piemaksu izmaksās papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram vai vecāku pabalsta apmēram. Piemēram, ja iepriekš nestrādājošai mātei piedzimuši dvīņi, viņa par tiem saņems 200 latu mēnesī (bērna kopšanas pabalsts 100 lati plus piemaksa 100 lati), kamēr bērni sasniegs pusotra gada vecumu.

Par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu vecumā no pusotra līdz diviem gadiem – piemaksa būs 30 latu mēnesī par katru nākamo bērnu. Arī šo piemaksu izmaksās papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram vai vecāku pabalsta apmēram.

Ja cilvēkam bērna kopšanas pabalsts vai piemaksa būs piešķirta līdz 2012. gada 31. decembrim un tā izmaksa turpināsies arī pēc 2013. gada 1. janvāra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra no 2013. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta vai piemaksas apmēru. Tā kā minētais process ir ļoti darbietilpīgs, no nākamā gada janvāra līdz martam cilvēki minēto pabalstu vai piemaksu saņems pašreizējā 30 vai 50 latu apmērā, savukārt starpību starp pašreizējo un jauno apmēru cilvēkiem izmaksās līdz 2013. gada 1. aprīlim. Tas nozīmē, ja, piemēram, novembrī un decembrī māte saņem bērna kopšanas pabalstu 50 latu apmērā, tad arī 2013. gada pirmos mēnešus pabalstu viņai izmaksās 50 latu apmērā, bet starpību starp pašreizējo un jauno apmēru izmaksās līdz marta beigām.

2012. gada augustā 6160 cilvēki saņēma pabalstu par bērna kopšanu vecumā līdz vienam gadam, bet 178 saņēma piemaksu. Savukārt 8803 cilvēki saņēma pabalstu par bērna kopšanu vecumā no viena līdz pusotram gadam, bet piemaksu saņēma – 97 cilvēki.

Pēc Labklājības ministrijas aprēķiniem 2013. – 2015. gadā vidēji būs 6324 bērni vecumā līdz vienam gadam, par kuru kopšanu pabalstu palielinās no 50 Ls uz 100 Ls. Savukārt 9187 bērni būs vecumā no viena līdz pusotram gadam, un par viņu kopšanu pabalstu palielinās no 30 Ls uz 100 Ls.

No 2013. gada 1. janvāra minimālais vecāku pabalsts paaugstināsies no 63 līdz 100 latiem mēnesī.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 20. novembrī, valdībā apstiprinātās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība.

Izmaiņas paredz noteikt jaunu aprēķina formulu vecāku pabalsta minimālā apmēra noteikšanai vienā dienā. Turpmāk to aprēķinās, izmantojot šādu formulu: Pvd = (100 Ls x 12) : 365

Pvd ir vecāku pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā. Saskaņā ar jauno aprēķina formulu minimālais vecāku pabalsta apmērs dienā būs 3,2876 Ls. Vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem vecāku pabalstu 2013. gadā un turpmākajos gados piešķirs minimālajā apmērā, pabalstu apmēri vidēji pieaugs par 24,4 Ls mēnesī.

Labklājības ministrija (LM) norāda, ka vecāku pabalstu pieprasīšanas kārtība netiek mainīta. Tāpat kā līdz šim, cilvēks, kurš kopj bērnu, iesniegumu pakalpojuma saņemšanai varēs iesniegt jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā. Savukārt, VSAA līdz 2012. gada 31. decembrim piešķirtos vecāku pabalstus pārrēķinās un izmaksās starpību līdz 2013. gada 1. aprīlim bez jauna iesnieguma.

Tā kā minētais process ir ļoti darbietilpīgs, no nākamā gada janvāra līdz martam cilvēki minēto pabalstu saņems pašreizējā 63 latu apmērā, savukārt starpību starp pašreizējo un jauno apmēru cilvēkiem izmaksās līdz 2013. gada 1. aprīlim. Tas nozīmē, ja, piemēram, novembrī un decembrī māte saņem vecāku pabalstu 63 latu apmērā, tad arī 2013. gada pirmos mēnešus pabalstu viņai izmaksās 63 latu apmērā, bet starpību starp pašreizējo un jauno apmēru izmaksās līdz marta beigām.

Balstoties uz VSAA datiem par vecāku pabalstu saņēmēju skaitu sadalījumā pēc pabalsta apmēra, šādu vecāku pabalstu saņems 9,2% no visiem vecāku pabalsta saņēmējiem. Atbilstoši VSAA statistikas datiem 2012. gada augustā vecāku pabalstu kopumā saņēma 10, 7 tūkst. cilvēki.

Vecāku pabalsta apmērs 70% no cilvēka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas un ne mazāk kā 63 Ls mēnesī.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

Dalies ar ziņu