Skip to main content

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglos pieteikšanos sociālajai rehabilitācijai

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem būs vieglāk pieteikties atbalstam programmā Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem.

Ja cilvēkam ar redzes traucējumiem ir noteikta invaliditāte un to apliecina jaunā parauga invaliditātes apliecība, viņam ir jāiesniedz iesniegums Latvijas Neredzīgo biedrībā (LNB) par atbalsta saņemšanu. LNB pēc cilvēka rakstveida piekrišanas pati pieprasīs ziņas no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas par to, vai invaliditāte noteikta redzes traucējumu dēļ.

Cilvēks ar redzes traucējumiem, kurš pretendēs uz atbalstu, arī pats varēs kopā ar iesniegumu LNB iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam invaliditāte ir piešķirta redzes traucējumu dēļ. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kuriem ir iepriekšējā parauga invaliditātes apliecība, kā tas jau ir bijis līdz šim, LNB būs jāiesniedz šīs apliecības kopija.

Ja uz iesaisti motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmā un uz specializētajiem palīglīdzekļiem pretendēs cilvēks, kuram nav noteikta invaliditāte, iesniegumam par atbalsta piešķiršanu būs jāpievieno sertificēta oftalmologa atzinums, kas apliecina, ka redzes asums labāk redzošajai acij ar maksimālu korekciju ir zemāks par 0,1 un redzes lauks sašaurinās mazāk par 20 grādiem no fiksācijas punkta.

Šādas izmaiņas paredz valdībā otrdien, 2012. gada 20. novembrī, atbalstītās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitāti „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”.

Izmaiņas bija nepieciešamas, jo kopš 2012.gada 1.novembra cilvēkiem ar invaliditāti sāka izsniegt jaunas, uzlabota parauga invaliditātes apliecības. Tajās nav iekļauta informācija, kāpēc cilvēkam ir piešķirta invaliditāte.

Atgādinām, ka aktivitāte „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem" turpināsies līdz 2013. gada 30. septembrim. Tās mērķis ir veicināt cilvēku ar redzes traucējumiem dzīves kvalitātes celšanos un iekļaušanos sabiedrībā, izstrādājot un īstenojot sociālās rehabilitācijas kompleksas programmas, kuras sekmēs jaunu prasmju, iemaņu un zināšanu apguvi personām ar invaliditāti.

Projekta aktivitātes ir vērstas vairākos virzienos: jau notikusi speciālistu izglītošana, turpinās motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana un tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājums sekmīgai projekta aktivitāšu īstenošanai. Šajā projektā notiek arī suņu – pavadoņu apmācība.

Kopējais projekta finansējums ir 2,2 milj.latu, no tiem 1,87 milj.latu līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu