Skip to main content

Par pusgadu pagarinās NVA inspektoru asistentu prakses bezdarbniekiem

Par pusgadu – līdz 2013. gada 30. jūnijam – plānots pagarināt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) inspektoru asistentu apmācības un darba prakses. Papildu finansējums 87 tūkstošu latu apmērā ļaus šajā nodarbinātības pasākumā iesaistīt papildus 20 jauniešus bezdarbniekus.

Tāpat paplašināts cilvēku loks, kas varēs iesaistīties NVA inspektoru darba praksēs. Līdz šim bija noteikts, ka piedalīties drīkst bezdarbnieki ar vismaz trīs mēnešus ilgu darba pieredzi. Tagad šis ierobežojums būs atcelts.

To paredz valdībā otrdien, 2012. gada 20. novembrī, atbalstītie grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumos Nr. 181 Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.3. apakšaktivitātes “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” trešo kārtu un grozījumi darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājumā. Izmaiņas arī paredz, ka priekšroka dalībai pasākumā būs cilvēkiem ar invaliditāti.

Atgādinām, ka NVA īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu par nodarbinātības inspektoru asistentu apmācību un darba praksēm. Šīs programmas ietvaros jauniešiem bezdarbniekiem līdz 25 gadu vecumam ar augstāko izglītību ir nodrošināta iespēja apgūt zināšanas par darba tirgus likumsakarībām, NVA klientu apkalpošanas darba organizāciju, darbu ar darba devējiem un darbā iekārtošanās pakalpojumu sniegšanu, un iziet darba praksi NVA, saņemot ikmēneša stipendiju 150 latu.

NVA aģentu asistentu apmācība un prakse jauniešiem bezdarbniekiem ar augstāko izglītību sniedz iespēju, strādājot valsts pārvaldes institūcijā, iegūt vērtīgu un turpmāk noderīgu darba pieredzi. Svarīgi, ka jaunieši bezdarbnieki, palīdzot NVA aģentiem, apgūst prasmi strādāt ar klientiem. Projekta kopējais finansējums ir 588 966 latu, tajā skaitā 500 621 – ESF finansējums, 88 345 – valsts budžeta finansējums.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu