Skip to main content

No 2014.gada 1.jūlija palielinās valsts materiālo atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti

No 2014.gada 1.jūlija Labklājības ministrija (LM) palielinās valsts materiālo atbalstu cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

Valsts materiālo atbalstu palielinās, piešķirtajam pabalsta apmēram piemērojot attiecīgu koeficentu (pašu pabalsta apmēru nemainot) – cilvēkiem ar I invaliditātes grupu būs noteikts koeficients 1,3, savukārt cilvēkiem ar II invaliditātes grupu – koeficients 1,2. Cilvēkiem ar III invaliditātes grupu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts paliks līdzšinējā apmērā.

Tas nozīmē, ka vispārējā gadījumā cilvēki ar I invaliditātes grupu iepriekšējo 45 latu vietā saņems 83,24 eiro (Ls 58,50) mēnesī, bet cilvēki ar II invaliditātes grupu saņems 76,84 eiro (Ls 54) mēnesī. Cilvēki ar I invaliditātes grupu kopš bērnības līdzšinējo 75 latu vietā saņems 138,73 eiro (Ls 97,50) mēnesī, bet cilvēki ar II invaliditātes grupu kopš bērnības – 128,06 eiro (90 latus) mēnesī.

Līdz ar to cilvēkiem ar I invaliditātes grupu ienākumi no pabalsta pieaugs vidēji par 25,61 eiro (18 Ls), bet cilvēkiem ar II invaliditātes grupu – par 17,07 eiro (12 Ls).

Saskaņā ar LM rīcībā esošo informāciju valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu 2013.gada augustā saņēma 17,2 tūkstoši cilvēki, no tiem 16,2 tūkst. bija cilvēki ar invaliditāti.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 7.janvārī, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Atgādinām, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir cilvēkam, kuram nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, ja cilvēks atzīts par invalīdu un pārsniedzis 18 gadu vecumu. Šiem cilvēkiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir uz noteikto invaliditātes laiku.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
LM Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu