Skip to main content

Nosaka ilgtermiņa saistību uzņemšanās kārtību pašvaldībām

Otrdien, 3. aprīlī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotos noteikumus par pašvaldību ilgtermiņa saistībām, kas paredz noteikt kārtību, kādā pašvaldības ar finanšu ministra atļauju var uzņemties ilgtermiņa saistības attīstībai nozīmīgu infrastruktūras projektu pabeigšanai.

Ņemot vērā ekonomisko situāciju Latvijā, noteikumu projekts paredz, ka ilgtermiņa saistības pašvaldība var uzņemties uzsāktajiem projektiem, kuru ietvaros veikti būvdarbi vai rekonstrukcijas darbi. Ar šādu regulējumu tiktu veicināta tautsaimniecības un ekonomikas attīstība.

Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likumā par valsts budžetu 2012. gadam noteikto, ka pašvaldībām nav tiesību uzņemties ilgtermiņa saistības, izņemot attīstībai nozīmīgu infrastruktūras projektu pabeigšanai MK noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju. Līdzīga kārtība tiek izstrādāta jau trešo gadu, pamatojoties uz gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto deleģējumu.

Noteikumu projektā ir noteikti dokumenti, kas ir jāiesniedz Finanšu ministrijā, lai saņemtu finanšu ministra atļauju un varētu uzņemties ilgtermiņa saistības.

Noteikumu projekts pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas eksperte
tālr. 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu