Skip to main content

Nosaka jaunus atbrīvojumus no valsts nodevas par dzīvesvietas deklarēšanu

Otrdien, 2. augustā Ministru kabinets (MK) izdevis MK noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju””.

Noteikumi paredz, ka bērni no valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēm vai audžuģimenēm, kā arī pansionātā vai patversmē mītošas personas turpmāk būs atbrīvotas no valsts nodevas par dzīvesvietas deklarēšanu.

Papildu atbrīvojumus no valsts nodevas bija ierosinājušas pašvaldības, jo bez vecāku aprūpes palikuša bērna aizbildņa pienākumus nereti veic bāriņtiesas priekšsēdētājs, bet, ja bērns atrodas aprūpes iestādē, – šīs iestādes vadītājs. Deklarējot šādu bērnu dzīvesvietu, valsts nodeva jāmaksā no pašvaldības budžeta.

Tāpat personas, kuras deklarē dzīvesvietu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē jeb pansionātā, pārsvarā ir pensionēti cilvēki, kuriem finanšu līdzekļu trūkuma dēļ nereti nav iespējams deklarēt dzīvesvietu. Šādos gadījumos personu reālā dzīvesvieta nereti vispār netiek deklarēta un tādējādi netiek sasniegts Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteiktais mērķis – personas sasniedzamība.

Līdzīga situācija ir arī saistībā ar personām, kuras mīt patversmēs – finanšu līdzekļu trūkuma dēļ tām nav iespējams deklarēt savu dzīvesvietu patversmē, tādēļ nereti valstij nav informācijas par šo cilvēku reālo dzīvesvietu.

Pašlaik dzīvesvietu ikviens iedzīvotājs var deklarēt savas pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanās iestādē, kā arī internetā – portālā www.latvija.lv Deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā, personai jāmaksā valsts nodeva 3 latu apmērā, turpretī dzīvesvietas deklarēšana internetā ir bezmaksas.

Informāciju sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 6721921, 29120858
[email protected]

 

Dalies ar ziņu