Skip to main content

Nosaukti desmit lielākie eksportējošie uzņēmumi Rīgā un Rīgas reģionā

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un ekonomikas ministrs Artis Kampars šodien sveica pērn desmit lielākos eksportējošos uzņēmumus Rīgā un desmit lielākos Rīgas reģionā.

Saskaņā ar CSP datiem, pērn kopējie preču eksporta apjomi Rīgā un Rīgas reģionā veidoja 2,25 miljardus latu, kas ir 63% no Latvijas preču eksporta 2009.gadā.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis uzsvēra: „Mums ir jānotic tam, ka Latvijas uzņēmumi var būt konkurētspējīgi arī starptautiskajos tirgos, ko uzskatāmi apliecina šo uzņēmumu panākumi. Mēs vairs nedrīkstam atgriezties tajos burbuļa ekonomikas laikos, kad pseido izaugsmes virzītājspēks bija lēti kredīti, nekustamā īpašuma spekulācijas, zems darba ražīgums un nepamatoti augsts iekšzemes patēriņš.”

„Pateicoties eksportam, uzņēmumi un valsts kopumā daudz veiksmīgāk spēja pārvarēt ekonomisko lejupslīdi laikā, kad iekšzemes pieprasījums valstī bija ievērojami samazinājies. Eksporta apjomu pieaugums atsākās pērnā gada vidū, ļaujot daļēji kompensēt vājo iekšzemes pieprasījumu, kas savukārt sekmēja IKP nelielu pieaugumu pēdējos divos ceturkšņos. Esmu pārliecināts, ka eksporta mērķtiecīga attīstīšana ir jāturpina, jo tas ir veids, kā nodrošināt dinamisku uzņēmumu un valsts ekonomikas izaugsmi arī turpmāk,” pasākumā uzsvēra A.Kampars.

 

Pērn Rīgā eksports sasniedzis 1,79 miljardus latu

Pērn Rīgā visu reģistrēto uzņēmumu eksports sasniedzis 1,79 miljardus latu. No tiem gandrīz 1/4 jeb 406,2 miljonus latu veido desmit lielākie Rīgā eksporta uzņēmumi – SIA „Bolderaja LTD”, SIA „BSL”, AS „Grindeks”, AS „Latvenergo”, AS „Latvijas Balzams”, AS „Latvijas Finieris”, SIA „Mikrotīkls”, SIA „Roche Latvija”, SIA „Samsung Electronics Baltics” un AS „Severstaļlat”.

 

Rīgas reģiona pērnā gada eksports veido 463 miljonus latu

Savukārt lielāko eksporta uzņēmumu Rīgas reģionā – AS „Air Baltic Corporation”, SIA „Alfor”, SIA „Do It”, SIA „Knauf”, Z/s „Ķikši”, AS „Olainfarm”, SIA „Philip Morris Latvia”, SIA „Pindstrup Latvia”, SIA „Rettenmeier Baltic Timber” un SIA „Swedwood Latvija Ltd.” – eksports pērn sasniedza gandrīz 150 miljonus latu, kas ir gandrīz 1/3 no kopējiem šī reģiona eksporta apjomiem – 463 miljoniem latu.

Ekonomikas ministrija ir aizsākusi jaunu tradīciju, ar kuru valdības un Saeimas pārstāvji klātienē izsaka atzinību uzņēmumiem reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, Rīgas reģionā un Rīgā – par to nozīmīgo ieguldījumu un sasniegumu eksporta veicināšanā valstī. Reģionu ciklā pirmie tika sveikti Kurzemes reģiona eksportējošie uzņēmumi.

Lielākie eksportējošie uzņēmumi tika atlasīti pēc to sasniegtajiem eksporta apjomiem finanšu izteiksmē 2009.gadā, balstoties uz Centrālās Statistikas Pārvaldes apkopotajiem datiem.
Eksportam ir aizvien lielāka liela loma Latvijas tautsaimniecības atveseļošanās procesā. Saskaņā ar statistikas datiem, pērn kopumā Latvijas preču eksports naudas izteiksmē sasniedza 3,6 miljardus latu. Nozīmīgākās eksporta nozares rūpniecībā ir kokapstrāde, mašīnbūve un metālapstrāde, pārtikas rūpniecība, kā arī ķīmiskās rūpniecība un farmācija. Jāmin, ka eksports ir arī viens no pirmajiem makroekonomiskajiem rādītājiem, kas visātrāk uzrādīja izaugsmi pēc tā straujā krituma 2008.gadā.

Papildus informācija:
Sandris Sabajevs
Ekonomikas ministra preses sekretārs
29217265
67013016
[email protected] 

Dalies ar ziņu