Skip to main content

Notiks Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīcijas projektu koordinācijas padomes sēde

Ceturtdien, 19. maijā, Rīgā Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadībā notiks Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēde.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis norāda, ka saistībā ar 20. maijā plānoto valdības un Ārvalstu investoru padomes Latvijā tikšanos, svarīgi ir izvērtēt pagājušā gada investoru rekomendāciju īstenošanas rezultātus, veicinot investīciju piesaistei labvēlīgu vidi Latvijā. Katru gadu šīs tikšanās ietvaros tiek apstiprināts komunikē, izvirzot jaunus mērķus uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā un ārvalstu investīciju piesaistē. Premjers uzsver, ka būtiskākā valdības darbības prioritāte ir ekonomikas stabilizācija un izaugsmes veicināšana, tādēļ par ārvalstu investoru un valdības memoranda izpildi diskutēs koordinācijas padomes sēdē.

Sagatavotajā informācijā par FICIL (Ārvalstu Investoru padome Latvijā) un valdības 2010. gada parakstītā memoranda izpildi būtiskākā uzmanība tiek vērsta uz ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu plāna izstrādi un īstenošanu, apstiprināto jauno Maksātnespējas likumu, kas saīsina maksātnespējas procesu no 3 gadiem uz vienu, izstrādāto Teritoriālās attīstības plānošanas likumprojektu un Būvniecības likumprojektu, kas paātrina projektu īstenošanas gaitu un par citiem ieviestajiem pasākumiem uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā. Tāpat ministrijas sniegušas informāciju par veiktajiem pasākumiem nodokļu politikas un nodokļu administrācijas jomā, nodokļu slogu pārdalot no darbaspēka saistītajiem nodokļiem uz netiešajiem, ar patēriņu saistītajiem nodokļiem.

Darba kārtībā arī ir iekļauti jautājumi par vēja elektrostaciju attīstību un būvniecību Latvijas teritoriāla jūrā un ekskluzīvajā zonā, atbildīgo institūciju paveikto pie investīciju piesaistes stratēģijas, SIA „Cemex” ražošanas izejvielu piegādes nodrošināšanai nepieciešamā autoceļu rekonstrukciju.

Sēde notiks plkst. 11.00 Ministru prezidentu zālē (Ministru kabineta III stāvā). Sēdes sākumā paredzēta TV/ foto iespēja.

Lielo ārvalstu investīciju koordinācijas padome tika izveidota 2010.gadā ar mērķi koordinēt sadarbību starp valsts institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, infrastruktūras uzņēmumiem, speciālo ekonomisko zonu un brīvostu pārvaldēm, pašvaldību infrastruktūras uzņēmumiem, nodrošinot problēmjautājumu risināšanu, lai veicinātu Latvijas ekonomikai būtisku investīciju projektu sekmīgu īstenošanu. Padomē darbojas Ministru prezidents, tā vietnieks – ekonomikas ministrs. Padomes sastāvā ir iekļauti finanšu, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, satiksmes, vides, izglītības un zinātnes, zemkopības, kā arī ārlietu ministrs.

Mediju ievērībai!
Mediju piekļūšana ar Ministru kabineta pastāvīgās akreditācijas kartēm. Žurnālistiem, kuriem nepieciešama caurlaide iekļūšanai Ministru kabineta ēkā, lūdzam sazināties ar Valsts kancelejas Komunikācijas departamentu (+371 67082828, [email protected]).

Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082905
[email protected]

Dalies ar ziņu