Skip to main content

NTSP sēdē informēs par turpmākajiem soļiem ēnu ekonomikas apkarošanai

Ceturtdien, 12.jūnijā notiks Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde, kuras laikā FM pārstāvji informēs padomes locekļus par turpmākajiem soļiem ēnu ekonomikas apkarošanā, ēnu ekonomikas apkarošanas tendencēm un “Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanas un godīgas konkurences nodrošināšanai 2012.-2013.gadam” iekļauto uzdevumu izvērtēšanu.

“Svarīgi norādīt, ka plānā iekļautie uzdevumi ir nesuši būtisku labumu valsts un pašvaldību budžetam, kā arī paveiktie uzdevumi sekmējuši ēnu ekonomikas īpatsvara samazināšanos.Tomēr nepieciešamība turpmākajām darbībām ēnu ekonomikas samazināšanā un plānotam sadarbības modelim starp valsts iestādēm un nevalstisko sektoru ir neapšaubāma. Tāpat ir ļoti būtiski sekmēt mūsu sabiedrības un uzņēmēju attieksmes maiņu par godprātīgu nodokļu nomaksu,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Ēnu ekonomika veicina nevienlīdzīgu konkurenci, izkropļo tirgu un negatīvi ietekmē nodokļu iekasēšanu, kā arī tās dēļ pieejamie statistikas dati var sniegt politikas veidotājiem maldīgu priekšstatu par norisēm tautsaimniecībā. Tās apkarošana ir komplekss pasākums, kurā ir jāiesaistās visām pusēm, sekmīgāk izmeklējot noziegumus, padarot efektīvāku tiesu sistēmu, mazinot nelegālo nodarbinātību, rezultatīvāk apkarojot korupciju, kā arī pastiprinot atbildību par izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Līdz šim ēnu ekonomikas apjoma mazināšanai ir realizēti būtiski pasākumi, tajā skaitā veiktas izmaiņas, kas ietekmē dažādu nozaru darbību. Piemēram, būvniecības nozarē ieviests reversais pievienotās vērtības nodoklis, izdarīti grozījumi “Būvniecības likumā”, paredzot Būvniecības valsts kontroles biroja izveidošanu. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai dotas tiesības pieņemt lēmumus, ierobežojot piekļuvi Latvijā nelicencētu azartspēļu organizētāju mājaslapām.

Savukārt, lai sekmētu sadarbību ar uzticamajiem nodokļu maksātājiem, tika izveidota “Padziļinātās sadarbības programma”, kurā uz šo brīdi iekļautie 53 uzņēmumi izmanto programmas sniegtās priekšrocības, tajā skaitā iespēju pievienotās vērtības nodokļa atmaksu saņemt saīsinātā termiņā. Arī ar sākumdeklarēšanās palīdzību tiek veicināta pāreja uz legālo ekonomiku.

Taču ēnu ekonomikas apjoms joprojām ir ievērojams, tāpēc svarīgi turpināt vairākus pasākumus tās apkarošanai. Kā vieni no būtiskākajiem problēmjautājumiem, kas tiks rosināti, ir aplokšņu algu kriminalizēšana, skaidras naudas aprites ierobežošana, sodu politikas uzlabošana, problēmu novēršana būvniecībās nozarē u.c.

Ņemot vērā ēnu ekonomikas ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetu un godīgu konkurenci, kā arī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumu, tiks veidota augsta līmeņa ēnu ekonomikas apkarošanas padome Ministru prezidentes vadībā, pieaicinot sociālo partneru pārstāvjus.

Par minētās ēnu ekonomikas apkarošanas padomes izveidi vēl lems Ministru kabinets.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu