Skip to main content

NVA direktorei piemērots disciplinārsods – atbrīvošana no amata

Valdība otrdien, 13. martā, atbalstīja labklājības ministres Ilzes Viņķeles rīcību, piemērojot Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktorei Baibai Paševicai disciplinārsodu – atbrīvošanu no amata.

Līdz ar to, pamatojoties uz valdības lēmumu, labklājības ministre Ilze Viņķele ir tiesīga pieņemt lēmumu par iepriekšminētā disciplinārsoda piemērošanu.

Šāds lēmums ir pieņemts, ievērojot disciplinārlietā konstatēto būtisko tiesību normu pārkāpumu. Proti, NVA direktore B. Paševica 2012. gada atalgojuma fondā uzņēmās budžeta saistības, kas par 134 455 latiem pārsniedza NVA likumā „Par valsts budžetu 2012. gadam” noteiktos maksimāli pieļaujamos apjomus. Tādējādi Paševica ar nodomu izdarīja Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 36.panta otrajā daļā norādīto disciplinārpārkāpumu – nekvalitatīvu amatu pienākumu pildīšanu, t. sk. tiesību aktiem neatbilstošu rīcību ar finanšu līdzekļiem.

Minētā rezultātā ir pietiekams pamats uzskatīt, ka Paševicai kā amatpersonai ir zudusi uzticība (būtisks kaitējums valsts civildienestam).

Atgādinām, ka no šī gada 11. februāra līdz 13. martam NVA notika disciplinārlietas izmeklēšana, uz kuras laiku no amata bija atstādināta NVA direktore Baiba Paševica. Disciplinārlieta uzsākta, pamatojoties uz Labklājības ministrijas konstatētajiem pārkāpumiem iestādes budžeta plānošanā.

Disciplinārlietas izmeklēšanas laikā gūta pārliecība, ka, lai gan Paševica par šiem pārkāpumiem (iztrūkumu) bija savlaicīgi informēta, viņa tomēr ne tikai neveica atbilstošas darbības tā novēršanai, bet arī par iztrūkumu (un ar to saistītajiem riskiem budžeta izpildē) neinformēja Labklājības ministriju. Vienlaikus pārbaudes laikā Paševica sniedza apzināti nepatiesu (maldinošu) informāciju, kas būtiski apgrūtināja pārbaudes veikšanu.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

Dalies ar ziņu