Skip to main content

Pabriks: 4. maijs – Latvijas svarīgākais datums aiz 18. novembra

1990. gada 4. maijā es biju vēl students. Manas lekcijas bija beigušās nedaudz ātrāk un es nedomājot steidzos pie tagadējās Saeimas ēkas, kas toreiz bija Augstākās Padomes mītnes vieta. Lai arī par internetu un sociālajiem tīkliem neviens neko nezināja, cilvēki bija tur. Tā laika zīmīgs aksesuārs bija pārnēsājamais radio. Cilvēki klausījās jaunākās ziņas un steidzās uz pilsētas centru, lai plecu pie pleca gaidītu Latvijas vēsturei izšķirošā balsojuma rezultātu.

Jau tad visi saprata – atpakaļceļa vairs nebūs. Tieši tas balsošanu padarīja par īpaši satraucošu brīdi. Cilvēki skaitīja katru balsi, skaļi izteikdami ovācijas katram deputātam, kurš atdeva savu balsi par Latvijas neatkarības atgūšanu. Savukārt tiem, kuri balsoja pret vai atturējās, sabiedrība veltīja savu kritiku un nosodījumu. Tomēr ikviens klātesošais sirds dziļumos ticēja, ka Latviju gaida lielas un sen gaidītas pārmaiņas.

138 PAR

Ar šo skaitli 4. maijs ir ierakstīts Latvijas vēsturē uz visiem laikiem. Deklarācijas parakstīšana par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu Latvijai ir tikpat svarīgs notikums kā 1918. gada 18. novembris. 4. maijā Latvija no jauna nostiprināja savu neatkarību un sākās mūsu ceļš uz demokrātisku valsti. Uz tādu Latviju, kādā mūsu senči un paši esam vienmēr vēlējušies dzīvot.

Tieši tāpēc 4. maijs un tā notikumi ir jāgodina un kopīgi jāsvin. Jau trešo gadu turpināsies mana kā aizsardzības ministra savulaik aizsāktā tradīcija par militāro parādi Latvijas pilsētās. Šogad – Valmierā. Ar karavīru došanos pie cilvēkiem un parādi tiek stiprinātas gan valstiskās vērtības, kuras nes armija, gan arī iedzīvotāju patriotisms un piederība Latvijai.

Esmu pārliecināts, ka patriotisms mūsos ir vairāk, nekā nereti tiek uzskatīts. Pēdējie mēneši jo īpaši ir pierādījuši, ka daļa sabiedrības ir tā saucamie “guļošie patrioti”, kuri mobilizējas grūtībās vai brīžos kā tagad, kad daudziem atvērušās acis par agresīvo kaimiņu. Latvija ir mūsu vērtība, kas jāsargā. Tāpēc aicinu ikvienu atzīmēt 4. maiju un novērtēt Latvijas atgūto neatkarību!

Informāciju sagatavoja:
www.artispabriks.lv

Dalies ar ziņu