Skip to main content

Pabriks asi nosoda Salaspils koncentrācijas nometnes garnizona kapu apgānīšanu

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks asi nosoda Salaspils koncentrācijas nometnes garnizona kapu apgānīšanu.
„Šādam vandālismam civilizētā sabiedrībā nav vietas, tas ir pelnījis visasāko nosodījumu,” uzsver A. Pabriks. „Izrādīt cieņu kritušajiem ir pašsaprotami katram sevi cienošam cilvēkam. Esmu sašutis, ka daži mūsu sabiedrības pārstāvji spēj uzvesties tik barbariski, atklāti demonstrējot pilnīgu vispārcilvēcisko vērtību trūkumu.”

Ministrs izsaka pārliecību, ka šis noziegums tiks rūpīgi izmeklēts, vainīgie atrasti un sodīti.

Garnizona kapavietā salauzts Pareizticīgās baznīcas krusts, sabojāta kapavietas plāksne un ap kapavietu no akmeņiem izveidotais nožogojums, izmētāti ziedi un vainagi.

Salaspils koncentrācijas nometne tika celta 1941. gada oktobrī, tās celtniecībā bija iesaistīti ap 1800 ebreju, no kuriem vismaz 1000 gāja bojā slikto dzīves apstākļu, grūtā darba un nepietiekamās pārtikas dēļ, kā arī apsardzes personāla brutalitātes un pret ebrejiem vērstās nacionālsociālistu politikas dēļ.

Pēc nometnes pabeigšanas 1942. gada septembrī to sāka izmantot galvenokārt latviešu un citu Ostlandes iedzīvotāju izvietošanai. Nometnes pastāvēšanas pēdējā gadā lielākā daļa ieslodzīto bija latviešu pretošanās kustības dalībnieki, tie, kas izvairījās no iesaukšanas armijā, un no leģiona dezertējušie.

Informāciju sagatavoja:
Daina Ozoliņa
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67335224
[email protected]

 

Dalies ar ziņu