Skip to main content

Pabriks informē par Latvijas vēlmi Rīgā veidot NATO izcilības centru

21. februārī, Briselē, Beļģijā aizsardzības ministrs Artis Pabriks NATO aizsardzības ministru sanāksmē informēja par Latvijas vēlmi veidot NATO izcilības centru stratēģiskās komunikācijas jautājumos.

„Aliansei ir jāuzlabo saziņa ar sabiedrību gan attiecībā uz tās militārām operācijām, gan pieņemtajiem politiskajiem lēmumiem. Šī izcilības centra mērķis būs veikt analīzi un pētījumus par komunikācijas tendencēm, apkopot sabiedroto zināšanas un labāko praksi, lai veicinātu vienotu izpratni un paaugstinātu efektivitāti,” uzsvēra A. Pabriks.

Mūsdienu drošības vide un moderno tehnoloģiju attīstība nosaka, ka aliansei ir jāvērš lielāka uzmanība komunikācijas pilnveidošanai gan operāciju rajonos, gan ar NATO dalībvalstu iedzīvotājiem. Sabiedrības izpratne par NATO un tās operācijām ir būtisks faktors alianses sekmīgai darbībai un mērķu īstenošanai. Neformālās sarunās Baltijas valstu kolēģi pauduši atbalstu Latvijas priekšlikumam, un ministrs izteica cerību, ka arī pārējie sabiedrotie atbalstīs šo ideju un iesaistīsies centra veidošanā.

Līdz šim Latvijas jau ir iesaistījusies NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra Lietuvā, NATO Izcilības centra sadarbībai kiberaizsardzības jomā Igaunijā un NATO Civilmilitārās sadarbības izcilības centra Nīderlandē darbā.

A. Pabriks pauda Latvijas atbalstu arī izstrādātajiem NATO kopējā finansējuma priekšlikumiem, kuri paredz iekļaut finansējuma izmantošanā arī tādas jomas kā apmācība, izglītība, kopēji vingrinājumi, NATO Reaģēšanas spēku stiprināšana un citas.

Tāpat A. Pabriks atbalstīja Spēku sadarbības iniciatīvu, kas paaugstinās dalībvalstu sadarbības līmeni, paplašinot izglītības un apmācības iespējas, intensīvāk izmatojot pieejamās tehnoloģijas, uzlabojot sadarbību starp komandējošo sastāvu un spēku veidiem. Viņš norādīja, ka kopīgas mācības ir būtiska šīs iniciatīvas sastāvdaļa, aicinot dalībvalstis aktīvi iesaistīties NATO mācībās „Steadfast Jazz 2013”, kuras norisināsies arī Latvijā.

Briselē notika arī Baltijas aizsardzības ministru tikšanās ar Polijas aizsardzības ministru Tomašu Semoņaku, kurā tika apspriesta gatavošanās „Steadfast Jazz 2013” mācībām, kā arī tālākās sadarbības priekšlikumi aizsardzības plānošanas jautājumos.

Savukārt ar Gruzijas aizsardzības ministru Irakliju Alasaniju A. Pabriks pārrunāja Gruzijas integrāciju NATO un piedāvāja Gruzijas bruņoto spēku pārstāvjiem apmācības ūdenslīdēju skolā Liepājā un Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas skolā.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālrunis: 67335224
[email protected]

 

Dalies ar ziņu