Skip to main content

Pabriks kā vienīgai deputāts no Baltijas strādās EP Pretterorisma komitejā

12. septembrī Eiropas Parlaments nobalsoja par īpašas komitejas izveidi, kas vērtēs ES īstenotos pretterorisma pasākumus un pašreizējās sistēmas trūkumus. Kā vienīgais Eiropas Parlamenta deputāts no Baltijas valstīm tajā strādās Artis Pabriks. Komitejas pienākumos ietilps pārbaudīt pretterorisma pasākumus, atklāt trūkumus pārrobežu tiesiskajā sadarbībā un informācijas apmaiņā. Komiteju veidos 30 Eiropas Parlamenta deputāti. Tās pilnvaru laiks būs 12 mēneši, rēķinot no izveidošanas sanāksmes dienas.

“Terorisms ir viena no lielākajām pasaules sērgām, pret kuru nav vienkāršu zāļu.

 

Tikai ļoti precīzs un saskaņots darbs starp Eiropas Savienības drošību sargājošām iestādēm var nest jūtamus rezultātus.

 

Joprojām redzam, ka informācijas apmaiņa ne vienmēr notiek savlaicīgi vai arī nenotiek vispār, tāpēc vērtēsim kā to uzlabot. Liels darbs jāpaveic arī katrai dalībvalstij pie sevis mājās, lai informācijas apmaiņas sistēma darbotos nevainojami, jo tikai tad varam runāt par pārrobežu sadarbību. Darbs komitejā būs ļoti atbildīgs, jo saistīs ar ES pilsoņu drošību,” norāda A.Pabriks.

Īpašā komiteja izvērtēs arī terorisma apdraudējuma apmēru Eiropā un analizēs iespējamās kļūdas, kuru dēļ varēja notikt nesenie teroristu uzbrukumi vairākās dalībvalstīs. Tā vērtēs, kā tiek īstenoti spēkā esošie pasākumi ārējo robežu pārvaldības jomā, trūkumus saistībā ar tiesu, tiesībaizsardzības un izlūkošanas informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, radikalizācijas procesus un radikalizācijas novēršanas programmu efektivitāti, kā arī kritiskās infrastruktūras, piemēram, lidostu, staciju, aizsardzību.

Komitejai būs jāsagatavo vidusposma ziņojums un galīgais ziņojums, kuros jāiekļauj konstatētie fakti un ieteikumi par veicamajiem pasākumiem. Tā kā komitejas darbs saistīts ar sensitīvas informācijas apstrādi, atsevišķas tās sēdes būs slēgtas.

Atgādinām, ka Artis Pabriks ir bijis galvenais ziņotājs arī par Eiropas Parlamenta – Kanādas starptautiskās tirdzniecības nolīgumu (CETA) un Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras izveidi.

Papildus informācija:

EP deputāta Arta Pabrika Birojs Rīgā
Tālr. +371 6713 0113,  +371 2 6564629

Dalies ar ziņu