Skip to main content

Pabriks neatbalsta obligātā militārā dienesta atjaunošanu

Saeimas deputāts, bijušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks neatbalstītu ieceri atjaunot obligāto militāro dienestu Latvijā. "Attīstoties krīzei Ukrainā, ir izvērsusies diskusija par obligātā militārā dienesta atjaunošanu, lai hipotētiska uzbrukuma gadījumā mēs labāk varētu pasargāt savu valsti un cilvēkus, taču uzskatu, ka šādai rīcībai nav pamatojuma. Turklāt obligātā dienesta karavīru mobilizēšana prasa laiku, kas modernajā karadarbībā nav," norāda A.Pabriks.

Pabriks ir pārliecināts, ka Latvijas aizsardzībai labākais modelis ir armija ar profesionāli sagatavotiem karavīriem, kuri ir spējīgi operatīvi reaģēt, un labi sagatavota un ekipēta Zemessardze, kas nodrošina rezervi. Tas ir efektīvs un Latvijas finanšu situācijai atbilstošs risinājums, kas sasniedz daudz labākus rezultātus, nekā tas būtu obligātā dienesta gadījumā.

Turpina Pabriks: “Ja kaut kas ir obligāts, tas ir uzspiests un negribēts, sabiedrībā radot tieši pretēju efektu. Arī Latvijas agrākā pieredze rāda, ka ar obligāto armiju nav iespējams sasniegt 100% rezultātu. Cilvēki meklētu iemeslus, kā izvairīties no armijas, savukārt valsts, jau tā ierobežotos līdzekļus aizsardzībai, tērētu papildus administratīvās sistēmas uzturēšanai.”

Atsevišķi eksperti norāda, ka obligātais dienests varētu risināt arī sociāla rakstura problēmas. Pabriks norāda, ka tam nevar piekrist.

“Iespējams, kādai sabiedrības grupai obligātā dienesta atjaunošana būtu lietderīga, bet risināt sociālās problēmas nebūt nav armijas galvenais uzdevums, tās uzdevums – aizsargāt valsti un dot atbalstu civilo krīžu novēršanā. Sociālās problēmas jārisina kompleksi, sadarbojoties Labklājības, Izglītības un zinātnes ministrijām. Līdz ar to, raugoties no valsts aizsardzības viedokļa, obligātais militārais dienests būtisku pienesumu nedotu. Tāpat jāatceras, ka obligātā militārā dienesta uzturēšana ir daudz dārgāka, bet jau šobrīd sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka iedzīvotāji nav gatavi vairāk ieguldīt savas valsts aizsardzībā, pat neskatoties uz notikumiem Ukrainā," uzsver Saeimas deputāts.

Viņš norāda, ka šobrīd budžetā atvēlētos līdzekļus valsts aizsardzībai, kas šobrīd nesasniedz pat 1% no iekšzemes kopprodukta ir daudz efektīvāk izlietot profesionālās armijas stiprināšanai. Pabriks atzīst, ka palielinoties finansējumam, nākotnē būtu jādomā arī par aktīvās rezerves attīstīšanu jeb jāplāno, kā valsts aizsardzībā, kad tas nepieciešams, efektīvi iesaistīt no dienesta atvaļinātos karavīrus. Tāpat daudz būtiskāk ir stiprināt Zemessardzi, panākot, piemēram, labāku sadarbību un atbalstu no uzņēmējiem, kas ikdienā nodarbina zemessargus. Viņš pieļauj, ka valsts šādiem komersantiem varētu piemērot arī kādus nodokļu atvieglojumus.

Papildus informācija:
Inga Saleniece
deputāta palīdze
Tālr.: 26564629
E-pasts: [email protected]

 

Dalies ar ziņu