Skip to main content

Pabriks: nepieciešams izglītot sabiedrību par Latvijas Centrālās padomes nozīmi valsts vēsturē

2013. gada  22.augustā Liepājas Latviešu biedrības namā norisinājās Latvijas Centrālās padomes (LCP) 70.gadadienai veltīts pasākums, kurā tika diskutēts par pretošanās kustības darbību un tās nozīmi Latvijas vēsturē.

Atklājot pasākumu, aizsardzības ministrs Artis Pabriks uzsvēra tā nozīmi un vērtību, izceļot LCP lomu neatkarīgas Latvijas izveides vēsturē. „Ir būtiski, ka mēs šobrīd atminamies nozīmīgo vēstures aspektu mūsu valstij. Mēs nedrīkstam novienkāršot savu valsts vēsturi un skatīt to tikai caur pretmetiem: abas okupācijas vai 16.marts – 9.maijs. Taču mums ir jāskatās no valsts interešu viedokļa un jānovērtē tie patriotiskie cilvēki, kas izvēlējās trešo ceļu – veidot brīvu un neatkarīgu Latviju,” norāda aizsardzības ministrs.

A.Pabriks uzsvēra nepieciešamību apkopot vēsturiskas liecības: „Mums ir jānovērtē LCP biedru pašaizliedzīgā rīcība un degsme par brīvas valsts ideju. Šie cilvēki ir nepamatoti aizmirsti un mūsu pienākums ir izcelt viņu ieguldījumu – ne tikai Konstantīna Čakstes, bet visas LCP devumu. Ir nepieciešams izglītot sabiedrību par šo vēsturisko nozīmi, lai tie iesakņotos sabiedrības apziņā un mūsu izglītības sistēmā.”

Pasākuma laikā Latvijas Kara muzeja vēsturniece Ieva Kvāle interesentus iepazīstināja ar LCP izveidošanas un darbības vēsturi un personībām, kas piedalījās pretošanās kustības veidošanā. Īpaši tika izcelts 1944.gada 17.martā sastādītais LCP Memorands, kurā nozīmīgi Latvijas politiskie un kultūras darbinieki deklarēja nepieciešamību nekavējoties atjaunot Latvijas Republikas faktisko suverenitāti un izveidot Latvijas valdību.

Klātesošajiem bija iespēja aplūkot Memoranda foto kopiju.

Savukārt Dr.hist Kārlis Kangeris uzstājās ar referātu „Skats no Zviedrijas: valsts vara, slepenie dienesti un LCP”, kurā uzsvēra nepieciešamību turpināt izpēti par organizācijas darbību un tās biedriem. Pasākumā tika demonstrēta arī režisores Dzintras Gekas 2011.gadā uzņemtā filma „Konstantīns”, kuru pasākuma dalībnieki novērtēja kā nozīmīgu ieguldījumu K.Čakstes biogrāfijas un darbības atspoguļošanā.

Pasākuma noslēgumā atzinību par tā norisi un vēstures liecību saglabāšanu izteica Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks.

Jau ziņots, ka šā gada 13.augustā apritēja 70 gadi kopš profesora Konstantīna Čakstes vadībā Rīgā, Pārdaugavā tika dibināta LCP – nelegāla politiska apvienība, kuras misija Otrā pasaules kara laikā bija skaidrot ārvalstu sabiedrībai, ka Latvijai nav pieņemama neviena okupācija. Viens no LCP panākumiem bija bēgļu laivu satiksmes organizēšana starp Kurzemes piekrasti un Gotlandes salu.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente Dace Kundrāte
Tālr.: 67335254
[email protected]

Dalies ar ziņu