Skip to main content

Pabriks noslēgs sadarbības vienošanos par turpmāku Latvijas aizsardzības industrijas attīstību

Šī gada 28.augustā aizsardzības ministrs Artis Pabriks un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas padomes priekšsēdētājs Agris Dundurs parakstīs vienošanos par sadarbību starp Aizsardzības ministriju un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju. Sadarbības memoranda mērķis ir veicināt Latvijas ilgtspējīgu drošību un stabilitāti, sekmējot valsts attīstību un tautsaimniecības konkurētspēju.

Vienošanās paredz Aizsardzības ministrijas un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas sadarbību politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektu izstrādē aizsardzības nozarē. Lai īstenotu kopīgos mērķus, tiek plānota sadarbība kā nacionālajā, tā starptautiskajā līmenī, liekot uzsvaru uz starptautiskās aizsardzības un drošības politikas izstrādāšanu un ieviešanu Latvijā. Savukārt nacionālajā līmenī tiek plānots pilnveidot konsultāciju mehānismus, kā arī nodrošināt konsultācijas aizsardzības nodrošinājuma un spēju attīstības projektu izstrādāšanā un ieviešanā.

Vienošanās paredz arī kopīgus pasākumus sabiedrības informēšanā, veidojot izpratni par aizsardzības nozares nozīmi Latvijas sabiedrības ilgtspējā un tautsaimniecības konkurētspējā, kā arī sadarbību gatavojot priekšlikums Latvijas uzņēmumu un pētniecības iestāžu iesaistei aizsardzības nozares projektos.

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija tika nodibināta Rīgā, 2013.gada 7.martā, lai sasniegtu Latvijas tautsaimniecības industriālās politikas mērķus, paaugstinātu eksportspēju un augstas pievienotās vērtības radīšanu ar aizsardzības un drošības sektoram pieejamo resursu starpniecību.
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvju ievērībai!

Aicinām Jūs piedalīties vienošanas parakstīšanā un preses iespējā 28.augustā plkst.14:00 Aizsardzības ministrijas Mazajā zālē, Kr.Valdemāra ielā 10/12. Lūdzu pieteikt savu dalību Aizsardzības ministrijas Preses nodaļā līdz 27.augusta plkst.16:00, zvanot pa tālruni 67335254 vai rakstot uz [email protected].

Informāciju sagatavoja:
Dace Kundrāte
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Tālr.: +371 67335254
[email protected]

Dalies ar ziņu