Skip to main content

Pabriks Ņujorkas Ārpolitikas nacionālajā komitejā uzsver transatlantiskās saiknes nozīmi

22. maijā aizsardzības ministrs Artis Pabriks Ņujorkas Ārpolitikas nacionālajā komitejā uzstājās ar lekciju „Samazinātā finansējuma ietekme uz transatlantisko sadarbību: vai spējam stāties pretī izaicinājumiem?”, kurā īpaši uzsvēra transatlantiskās saiknes nozīmi.

Ministrs norādīja, ka nesenā pasaules ekonomiskā krīze ir skārusi gan ASV, gan Eiropas valstis un atstājusi negatīvu iespaidu arī uz valstu aizsardzības budžetiem. Tas radījis jaunus izaicinājumus līdzšinējā transatlantiskajā sadarbībā – ASV samazinājusi savu klātbūtni Eiropā, savukārt daudzas Eiropas valstis joprojām nav gatavas palielināt savus izdevumus aizsardzībai. „Uzskatu, ka šī ir bīstama tendence, kas var vājināt transatlantisko saikni un NATO lomu pasaulē. Latvijai kā mazai valstij ir būtiski, lai alianse savas pozīcijas nezaudētu un joprojām paliktu svarīgākais drošības garants pasaulē.”

Ministrs informēja, ka Latvija ir apņēmusies pildīt savas saistības un līdz 2020. gadam palielināt aizsardzības budžetu līdz 2% no IKP.

A. Pabriks uzsvēra, ka aizsardzības jomu nedrīkst skatīt atrauti no ekonomiskās attīstības valstī, jo, attīstoties ekonomikai, valsts kļūst arvien pievilcīgāka arī potenciālajiem oponentiem: „Investīcijas aizsardzībā nav nepieciešamas, lai ar kādu karotu, bet gan lai aizsargātos pret tiem, kuriem šāda vēlme varētu rasties.” A. Pabriks norādīja, ka šo principu labi saprot vairākas Āzijas valstis, kurās notiek strauja ekonomiskā attīstība un paralēli būtiski pieaug arī izdevumi aizsardzībai.

Ministrs norādīja, ka aizsardzības budžetu palielināšana solidāri būtu jāveic visām Eiropas valstīm, savukārt ASV nedrīkst pārāk attālināties no Eiropas, jo tieši transatlantiskā saikne ir bijis drošības garants kopš 2. pasaules kara.

Ņujorkas Ārpolitikas nacionālā komiteja dibināta 1974. gadā kā nevalstiska organizācija ar mērķi rast risinājumus konfliktiem, kas apdraud ASV intereses. Komiteja piedāvā dažādas izglītības programmas, izdod publikācijas par ASV ārpolitikas jautājumiem, kā arī organizē lekcijas ar dažādu ekspertu piedalīšanos. Komitejā ar uzrunu iepriekš uzstājusies arī Latvijas bijusī valsts prezidente Vaira Vīķe – Freiberga.

Informāciju sagatavoja:
Daina Ozoliņa
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67335224
[email protected]
 

Dalies ar ziņu