Skip to main content

Pabriks tiekas ar ISAF komandieri, NATO un ES vēstniekiem Afganistānā

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks vizītes laikā Afganistānā ticies ar Starptautisko drošības atbalsta spēku (ISAF) komandieri Afganistānā ģenerāli Deividu Petrusu. Tikšanās laikā pārrunāta drošības situācija dažādos Afganistānas reģionos, kā arī ISAF plānotā darbība tās uzlabošanai līdz 2014. gadam, kad Afganistānas drošības spēki plāno pārņemt atbildību par drošību valstī.

Ģenerālis norādīja, ka situācijas uzlabošanai Afganistānā ir nepieciešama kompleksa rīcība dažādos virzienos, risinot ne tikai drošība, bet arī izglītības, robežkontroles, tieslietu sistēmas stiprināšanas, reintegrācijas un citus jautājumus.

ISAF komandieris uzsvēra sasniegto progresu Afganistānas drošības spēku izveidē, vienlaikus norādot, ka spēku nostiprināšana vēl jāturpina. A. Pabriks pateicās ģenerālim par atbalstu bruņutransporta piešķiršanai Latvijas kontingentam, kas būtiski uzlabos Latvijas karavīru nodrošinājumu uzdevumu izpildē. Tāpat ministrs uzsvēra sasniegto progresu kravu tranzīta attīstībā caur Latviju uz Afganistānu un Latvijas gatavību pilnveidot kravu nosūtīšanu, tai skaitā nodrošinot to nosūtīšanu arī pretējā virzienā.

Savukārt NATO civilais pārstāvis Afganistānā vēstnieks Marks Sedvils A. Pabrikam izteica atzinību par Latvijas kontingenta profesionalitāti un ieguldījumu ISAF. Runājot par situāciju Afganistānā, kā lielākos izaicinājumus viņš minēja efektīvas valsts pārvaldes nodrošināšanu un pakāpenisku militāros spēku aizstāšanu ar civilo atbalstu.

A.Pabriks norādīja, ka NATO nepieciešama vienota stratēģija, kā izvietot militārās vienības valstī, ņemot vērā atšķirīgo situāciju dažādos valsts reģionos un afgāņu armijas spēju uzņemties kontroli par drošības situāciju konkrētajā reģionā.

Eiropas Savienības (ES) īpašais pārstāvis Afganistānā vēstnieks Vigaudas Ušackas, tiekoties ar A.Pabriku, uzsvēra civilās palīdzības nozīmi Afganistānā, norādot, ka ES jau īsteno vairākas programmas, piemēram, jauna cietuma būvniecību, veselības uzlabošanas programmas. V.Ušackas norādīja, ka ir būtiski šo palīdzību īstenot caur afgāņu valdību un nevalstiskajām organizācijām, lai viņus pašus iespējami plašāk iesaistītu savas valsts attīstības projektos, tādējādi dodot pieredzi šādu projektu īstenošanā. A. Pabriks bija vienisprātis ar V.Ušackas, ka ES būtu nepieciešama vienotāka aizsardzības un ārpolitika, kas palīdzētu nostiprināt ES lomu ārpus tās robežām.

Ministrs arī iepazinās ar Latvijas karavīru dienesta pienākumiem Kabulā, kur viņi nodarbojas ar kravu pārvadājumu un atmuitošanas jautājumiem, kā arī tikās ar Latvijas policistiem, kuri apmāca Afganistānas policistus ES Policijas misijas Afganistānā ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ankipāne
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 67335045
[email protected]

Dalies ar ziņu