Skip to main content

PS Novadu Dome pieņem rezolūciju par jaunveidojamās partijas „Vienotība” pamatvērtībām un principiem

Partijas „Pilsoniskā savienība” (PS) Novadu Dome (ND) 22. janvārī pieņēma rezolūciju par jaunveidojamās partijas „Vienotība” pamatvērtībām un principiem. Ar šo rezolūciju PS apliecina, ka atbalsta jaunas vienotas politiskas partijas „Vienotība” izveidi uz partiju apvienības „Vienotība” partiju bāzes, ja to veidojošās partijas akceptē rezolūcijā minētos pamatprincipus un Latvijai vitāli svarīgās vērtības.

Rezolūcija arī definē jaunveidojamo partiju „Vienotība” kā partiju, kurai jābūt nacionālai, ilgtspējīgai un sabiedrību vienojošai.

Viens no centrālajiem rezolūcijā iekļautajiem „Pilsoniskās savienības” pamatprincipiem, ko partija uzskata par vissvarīgākajiem, ir šāds: „Visiem iespējamiem „Vienotības” partneriem valdības koalīcijās ir skaidri jāatzīst pamatvērtības un pamatprincipi, kas noteikti Latvijas Republikas Satversmē, „Deklarācijā par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” un citos valsts pamatdokumentos, tai skaitā – jāatzīst Latvijas valstiskuma nepārtrauktība, Latvijas okupācijas un aneksijas fakts un tā prettiesiskums un latviešu valodas kā vienīgās valsts un oficiālās valodas statuss.

„Pilsoniskās savienības” Novadu Domes Rezolūcijā arī uzsvērts, ka jaunveidojamajai partijai ir nepieciešama demokrātiska un efektīva pārvaldība. Izveidojot partiju un tās izpildinstitūcijas, ir jāņem vērā katras partijas biedru vairākuma viedoklis un demokrātiski pausta griba.

Šodien notikušajā PS Novadu Domes paplašinātajā sēde ar ziņojumiem uzstājās PS un partiju apvienības „Vienotība” valdes priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis, valdes locekļi Kārlis Šadurskis, Sandra Kalniete un Ilze Viņķele, kā arī Arvils Ašeradens, kurš ziņoja par PS biedru aptaujas rezultātiem. Ziņojumiem sekoja diskusijas.

Vairāki runātāji atzina, ka šādas jaunas partijas izveidošanu var salīdzināt ar ceļu, šī ceļa veikšanai nepieciešama gan karte, gan ceļazīmes, kas „braukšanu” padara drošāku.

Partijas priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis īpaši uzsvēra nepieciešamību veidot ilgtspējīgu politisko partiju, jo līdzšinējie 20 gadi Latvijas politikā rāda, ka partiju ilgmūžība ir viena no lielākajām problēmām. „Latvijā ir jādzimst nacionālai un sabiedrību vienojošai partijai, kas spēj apvienot daudz lielāku biedru skaitu, nekā līdz šim partijās ierasts redzēt, un kas ir spējīga mainīties un attīstīties tā, lai pēc dažiem gadiem neizirtu un nezaudētu Latvijas pilsoņu uzticību,” teica Ģ. V. Kristovskis.

S. Kalniete savā ziņojumā uzsvēra, ka Latvijas politiskajā procesā īpaši jādomā par atbildību, izdarot grūto izvēli starp personīgo, politisko un valstisko.

Vairāki runātāji mudināja jau pašlaik sākt domāt par pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 2013. gadā un aicināja īpašu uzmanību pievērst politiskajam procesam reģionos.

Jāatgādina, ka „Pilsoniskās savienības” Novadu Dome apvieno partijas novadu nodaļu vadītājus un pārstāvjus, pašvaldību domju un padomju priekšsēdētājus, un viņu vietniekus, pašvaldību komiteju vadītājus, PS valdes locekļus, Saeimas frakcijas deputātus, PS pārstāvošos ministrus un parlamentāros sekretārus un Eiropas Parlamenta deputātus.

* Pilnu Rezolūcijas tekstu skatīt šeit.

Dalies ar ziņu