Skip to main content

Pabriks uzsver valstu un starptautisko organizāciju sadarbības nepieciešamību

17. martā Varšavā, Polijā aizsardzības ministrs Artis Pabriks, piedaloties IV Eiroatlantiskās drošības foruma apaļā galda diskusijā, uzsvēra, ka, mainoties pasaulei, izaicinājumu skaits starptautiskajām organizācijām pieaug un tām ir jābūt spējīgām mainīties līdzi, lai saglabātu savu ietekmi.

„NATO turpmākai attīstībai ir svarīgi apvienot resursus un nodrošināt efektīvu dalībvalstu sadarbību, lai Alianse arī turpmāk vajadzības gadījumā spētu iesaistīties operācijās – gan dalībvalstu teritorijā, gan ārpus tās”, sacīja A. Pabriks. Viņš atgādināja, ka gaisa telpas patrulēšana Baltijas valstīs ir tieši šāds pozitīvs piemērs, kas būtu jāturpina arī ilgtermiņa perspektīvā.

Ministrs uzsvēra, ka Latvija arī turpmāk veicinās ciešāku Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbību un integrāciju aizsardzības jomā, lai sekmētu kopīgu spēju attīstīšanu un īstenotu kopīgus iepirkumu projektus.

Tāpat ministrs norādīja, ka NATO un Eiropas Savienības (ES) efektīvas sadarbības kontekstā svarīgi sekmēt Turcijas iespējamo iekļaušanos ES. Viņš uzsvēra, ka NATO un ES lomu pasaulē turpmāk noteiks to spēja sadarboties ar tām valstīm un organizācijām, kuru loma pasaules drošības politikā arvien pieaug.

Forumā piedalījās arī NATO ģenerālsekretārs Andress Fogs Rasmusens, Polijas prezidents Broņislavs Komorovskis, kā arī aizsardzības ministri no Bulgārijas, Čehijas, Horvātijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Ungārijas.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālrunis: +371 67335254
[email protected]

 

Dalies ar ziņu