Skip to main content

Padomju rēgs vēl joprojām klimst Saeimas gaiteņos

Vakar, š.g. 25. martā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē deputātu vairākums atbalstīja priekšlikumus izglītības likumā, kas paredz aizliegt izglītības iestādēs izplatīt un izmantot materiālus, kas var negatīvi ietekmēt izglītojamā tikumisko, estētisko, intelektuālo vai fizisko attīstību. Mēs, Vienotības Jaunatnes organizācija, uzskatām, ka šīs normas tālāka virzīšana ir nevēlama un bezjēdzīga.

Nav saprotams, ko tieši deputāti domā ar vārdu tikumība un kas būtu tā augstākā autoritāte? Vai kāds politbirojs vai tikumības policija? Dienā, kad pieminām komunistiskā genocīda upurus, cilvēkus, kuri pretojās Padomju varas uzspiestajām uzvedības un tikumības normām, neatkarīgas Latvijas Saeimas deputāti iet okupācijas režīma pēdās. Kurus mēs šādi vēlamies godināt? Turklāt, ja mērķis ir aizliegt kādu konkrētu viedokli, tad rodas jautājums, vai Saeimas deputāti nepārkāpj deputāta zvērestu, apzināti vēršoties pret Satversmes 100. pantā garantētajām tiesībām uz vārda brīvību un cenzūras aizliegumu.

Jau šobrīd skolās nekas neliecina par morālo pagrimumu rosinošiem materiāliem, gluži pretēji – trūkst līdzsvarojošas, izglītojošas un bērna vecumam un attīstībai atbilstošas informācijas par dažādām sociālām tēmām, ar ko jaunieši saskaras ikdienā gan informatīvajā telpā, gan ģimenē, gan draugu lokā. Ierobežotu resursu apstākļos, sabiedrisko organizāciju darbs ir neatsverams atbalsts valstij. Tomēr arī šādos gadījumos jānodrošina izvēles iespējas un nekas, kas iziet ārpus akreditētās mācību programmas, nevar tikt uzskatīts par obligāti apgūstamu. Izglītības sistēmu nedrīkst izmantot propagandas nolūkos, citādi sabiedrība iegūs patstāvīgai dzīvei un darba tirgum nesagatavotus jauniešus.

Izglītības sistēmas mērķis ir sagatavot jaunieti informācijas pārpildītajai ikdienai, iemācot kritiski domāt un radīt patstāvīgu viedokli. Attieksmi nenosaka informācijas pieejamība, bet gan spēja to analizēt – atšķirt labo no ļaunā, lietderīgo no kaitīgā. Neviens likums demokrātijas un vārda brīvības apstākļos nevarēs pasargāt jauniešus no tiem nepiemērotas informācijas sasniegšanas, tādēļ svarīgākais ir palīdzēt jauniešiem to veselīgi uztvert.

Informāciju sagatavoja:
Partijas “Vienotība” Jaunatnes organizācija
Dalies ar ziņu