Skip to main content

Runās par uzņēmumu un zinātnisko institūciju sadarbību un ES finanšu atbalsta iespējām zinātnei un attīstībai

27. martā Ministru prezidente kopā ar Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes pārstāvjiem pārrunās uzņēmumu un zinātnisko institūciju sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā, lai veicinātu uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanu.

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji sanāksmes laikā informēs dalībniekus par Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programmu Apvārsnis2020 (Horizon2020). Savukārt Finanšu ministrijas darbinieki informēs padomi par Eiropas strukturālo investīciju fondu jeb EFSI (European Fund for Structural Investment) un diskutēs par atbalsta iespējām zinātnei un attīstībai Eiropas Komisijas atbalsta iniciatīvas “Investīciju plāns Eiropai” (Junkera plāns ar ieguldījumiem ES ekonomikā 315 miljardu EUR apmērā) ietvaros.

Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome ir koleģiāla un koordinējoša institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt saskaņotu starpinstitūciju sadarbību un īstenot sekmīgu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovācijas politiku, kā arī Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanu un uzraudzību.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Krūzkopa
Pārresoru koordinācijas centrs
Tālr.: 67082813, 26797427
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu